Gimonäs


Denna trafikplats tillhör bandel nr 047
 
Nr Bandel Spårvidd
046 (Gimonäs) - (Örnsköldsvik) 1435
047 (Umeå) - Holmsund/Storsandskär 1435

HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅNDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-04   Benny Nilsson
Uppdaterad 2023-01-04 Rolf Sten