HOME
LISTA

048     Örnsköldsvik - Västeraspby

FÖREGÅENDE
  (Örnsköldsvik) - (Västeraspby)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infra-struktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km" Höjd Från NoteringÖk (Örnsköldsvik C)   552,2 5 1892-11-01

anslutning statsbanan Mellansel– Örnsköldsvik

  Varvsberget   550,0    

tunnel 2087 m

Gan Gålnäs 546,3 stn
  Gålnäsberget   545,0     tunnel 385 m
  Hällberget   539,0     tunnel 609 m
  Finnborg   538,0     tunnel 433 m
Bja Bjästa   533,7   stn
Doe Drömme   521,2   stn
  Björnböle   516,0     tunnel 5088 m
Hab Hämrasviken   511,3   stn
  Namntallberget   506,0     tunnel 6001 m
Han Harasjön   498,4   stn
Slm Solum 490,2     stn
  Åskottsberget   486,0   tunnel 3275 m
Väy (Västeraspby)   483,5 10 2005-11-16 stn, anslutning till Ådalsbanan (Härnösand - Sollefteå Järnväg, HdSJ)

Källor och referenser
  Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
Övrig information
" Kilometertalen räknade från Stockholm
 Botniabanan

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 201-14-07-11 Rolf Sten