HOME
LISTA

048     Örnsköldsvik - Västeraspby

FÖREGÅENDE
  Botniabanan (Örnsköldsvik) - (Västeraspby)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infra-struktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hållställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km* Höjd Från NoteringÖk (Örnsköldsviks Central)   552,200   1892-11-01 2008-02-13. Nytt stationsläge. Anslutning statsbanan Mellansel– Örnsköldsvik
  Varvsberget   550,000   2010-08-28 tunnel 2087 m
Gan Gålnäs 546,300 2010-08-28 stn
  Gålnäsberget   545,000   2010-08-28 tunnel 385 m
  Hällberget   539,000   2010-08-28 tunnel 609 m
  Finnborg   538,000   2010-08-28 tunnel 433 m
  Bro       2010-08-28 Nätraån 1000
Bja Bjästa   533,700   2010-08-28 stn
Doe Drömme   521,200   2010-08-28 stn
  Björnböle   516,000   2010-08-28 tunnel 5088 m
Hab Hämrasviken   511,300 200 2010-08-28 stn
  Namntallberget   506,000   2010-08-28 tunnel 6001 m
Han Harasjön   498,400   2010-08-28 stn
  Bro       2010-08-28 Offersjön
Slm Solum 490,200   2010-08-28 stn
  Åskottsberget   486,000   2010-08-28 tunnel 3275 m
  Bro       2010-08-28 1000 Ångermanälven
Väy (Västeraspby)   483,500 10 2005-11-16
2010-08-28
stn, anslutning till Ådalsbanan (Härnösand - Sollefteå Järnväg, HdSJ)

Karta, Botniabanan, kompletterad av Rolf Sten
Källor och referenser
Wikipedia 
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
Övrig information
* Kilometertalen räknade från Stockholm
Botniabanan
 
TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   / Benny Nilsson  /  Kjell Byström
Uppdaterad 2023-01-05 Rolf Sten