HOME
LISTA

021     Ovansjö - Moradal

FÖREGÅENDE
  (Ovansjö) - Ångebyn - (Moradal)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringOsö (Ovansjö)   480,8 163 1995-05-15 avx, fp 1995-10-17; ansl spår till Ånge gbg (västra änden); <1995-10-17 Ovansjö S
Osö (Ovansjö) 481,2 164 1960 fp, I infogad i efterföljande Ovansjö ssp 1995; ansl spår till Ånge gbg (västra änden)
Ågy Ångebyn 482,1 1995-10-17 fp; ansl spår till Ånge gbg; triangelspår; IS
      482,1   1967

ssp, I infogad i Ångebyn stn 1995-10-17; södra triangelspåret till Ånge gbg

Ågbb Ånge godsbangård 484,2 170 1943 bgd, ts+rbg 1962; I utbruten ur Ånge stn; IS
    486,9   Imk km 482,983 = 486,876
  Sidospår 486,9 1967

ssp, I infogad i Ångebyn stn 1995-10-17; norra triangelspåret till Ånge gbg

Mdl (Moradal) 491,7 232 1955 ts; ansl spår till Norrländska tvärbanan (Mittbanan)


 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
Övrig information

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   / Benny Nilsson  /  Kjell Byström
Uppdaterad 2019-05-19 Rolf Sten