HOME
LISTA

032     Bastuträsk - Jörn

FÖREGÅENDE
  (Bastuträsk) - Jörn
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infra-struktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km       Höjd Från NoteringBst (Bastuträsk) h 968,3 243 1894-06-08

stn, †G 1997-10-06; ansl statsbanan Bastuträsk–Skelleftehamn; PS

Krb Karsbäcken v 981,7 224 1894

mtmp, ts m1910t, mtmp ~1920, ts 1952, mtmp ~1955, ts 1972; IS

Stoppställe vid km 985,5 985,5 190 1955

Södra Kusfors, sto, U 1967-09-24

  Skellefteälven   985,5     bro 464 m
Slv Skellefteälv   985,6 187 1913 ssp, BI 1919
  Petikån   987,0     ro 86 m
Kus Kusfors v 987,0 185 < 1900

hlp, stn 1915-10-01, I hlp 1972, hps 1980-12-01, hp 1989, †1990-05-27

  lmk   991,0   1993-08-22 lmk, km 990,962 = 993,000
Ldl Lidlund v 991,1 227 < 1906 mtmp, ts m1910t, mtmp ~1920, ts 1952, mtmp ~1955, ts 1961, mtmp 1966, ts 1972; IS
Jrn Jörn h 999,6 261 1893-12-08

stn, †G 1998-04-01; ansl statsbanan Jörn–Arvidsjaur; P


Källor och referenser
  Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009  
  Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
 Övrig information
  

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2014-007-10 Rolf Sten