Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Statsbanan Mellansel -Örnsköldsvik
(The state railway Mellansel - Örnsköldsvik)

Av Rolf Sten

Höjdkurva Mellansel - Örnsköldsvik (altitude contour) (2001-01-02)

Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade.
De olika stationernas höjd över havet framgår också.

Mellansel - Örnsköldsvik (altitude contour)


Åter till sidans början. Return
 
Previous page Föregående sida

Return to Swedish state railway Mellansel - Örnsköldsvik, table of content
  Returtåg till Statsbanan Mellansel - Örnsköldsvik" innehåll"

© Rolf Sten
msl_osk_kurva.html senast uppdaterad 2 januari 2001