HOME
INDEX

Spåranläggning:   RS Åstorp-Helsingborg

FÖREGÅENDE
LISTA
Södra regionen
NÄSTA

 


Karta nr 458

Km Trafikplatsnamn Sign Typ Kommun Län Bandel Anm
    53+143 (Åstorp)ÅpSt ÅstorpL  4 
    59+312 BjuvBjuvSt BjuvM596
    63+525 MörarpMörSt HelsingborgM596
    68+449 PåarpPåaSt HelsingborgM596
    70+877 ÄttekullaÄtkLp HelsingborgM596
    74+252 RamlösaRalHst HelsingborgM
    74+384 Helsingborgs godsbangårdHbgbSt HelsingborgM614
  243+800 (Helsingborgs central)HbSt HelsingborgM  61 

Järnvägsmuseums indelning i Bandelar
596 Åstorp - Bjuv - (Ramlösa)
614 (Helsingborg) - (Ramlösa) - (Billeberga)
Typ av trafikplats
HstHållställe
LpLinjeplats
StStation
Övrig information
4Trafikplats Åstorp hör till en annan spåranläggning.
61Trafikplats Helsingborgs central hör till en annan spåranläggning.

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem