Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida Bandelsregister Driftplatsregister
 Kartor, bandelar Järnvägens historia
 Järnvägsbolag  Ämnesord Motivkategori

Knappen till vänster  "HOME" är en "bra att ha knapp".
Klicka på den så kommer du alltid tillbaka hit!

Bandelsregister

Bandelsregistret används främst av Järnvägsmuseet för registrering av objekts härkomst.
Registrets innehåll presenteras här med bandelarna i nummerordning, stationsnamnsordning eller efter bandelens spårvidd.

Driftplatsregister

Registret över driftplatser har samman-ställts, av Kjell Byström, från vanliga och grafiska tidtabeller samt andra käll-skrifter. Driftplatserna  presenteras här sorterade i  i bokstavsordning, signaturordning, bandelsnummerordning samt länsordning.  Registret har kompletterats/uppdaterats av Rolf Sten.

Järnvägsbolag

Förteckning över Svenska järnvägsbolag, dess signaturer, spårvidd samt bolagsnummer. Det senare används som sökbegrepp i Järnvägsmuseets fotodatabas.

 

Järnvägens historia

Här finns information om när Järnvägar byggdes eller lades ned, olika elektrifieringssystem samt spårvidder i olika länder.

 

Kartor, bandelar

Här finns kartor med bandelarna och deras nummer inritade. kartorna visar det historiska järnvägsnätet kompletterat med dagens järnvägar.
Klickar du på en bandel kommer du till en förteckning som visar driftplatserna som fanns/finns längs denna bandel. Kartdelen upprättad av Rolf Sten.

 

Motivkategori

I fotodatabasen på Järnvägsmuseet klassificeras  respektive bild med en motivkategori.
Det gör det möjligt att söka ut alla bilder som tillhör en viss motivkategori.

 

 

Ämnesord

I fotodatabasen på Järnvägsmuseet beskrivs de olika fotografierna med upp till fem ämnesord. Detta gör det möjligt att att kunna söka på de bilder som innehåller just detta ämnesord.

Senaste uppdatering
2018-01-25 Rolf Sten