Svenska Trafikplatsnamn


Förteckningen över Svenska trafikplatsnamn upptar namn på befintliga trafikplatser vid järnväg som har prövats av Järnvägsinspektionen enligt förordningen om säkerheten vid järnväg, tunnelbana och spårväg. Dess innehåll presenteras här för år 1995 i bokstavsordning för trafikplatsnamn, signatur och spåranläggning samt korsreferenser till bandelsnummer vid Järnvägsmuseum. Inaktiva namn finns förtecknade i listan över vilande trafikplatser.

Sorterad i ordning för Trafikplatsnamn

Sorterad i ordning för Trafikplatssignatur

Sorterad i ordning efter Spåranläggning

Vilande trafikplatser i namnordning

HOME

REFERENS

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem