HOME
INDEX

614     Helsingborg - Billeberga

FÖREGÅENDE
LISTA
(Helsingborg) - (Ramlösa) - (Billeberga)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= tagen i drift.
Till= Helt nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Hälsingborgs hamn- och industrispår
Hb Helsingborg C 0
Hb Hälsingborg C v 0 2 1865.08.01 33)
Helsingborg 1865.08.01 25) 33) 34)
Hbv Hälsingborgs verkstad
Hbgb Helsingborgs godsbangård 2.9
Ral Ramlösa
Rau Raus h 5.7 9 1865.08.01 25) 33) 34)
Gan Gantofta h 9.5 17 1865.08.01 25) 33) 34)
Våk Vallåkra h 14.4 21 1865.08.01 25) 33) 34)
Wallåkra
Tgp Tågarp h 21.6 28 1865.08.01 25) 33) 34)
Bib (Billeberga) h 27.5 22 1865.08.01 25) 33) 34)

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
34) Statens Järnvägar 1856-1906, 1906

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2013-05-31 Rolf Sten