HOME
INDEX

Spåranläggning:   RS Ystad-Simrishamn

FÖREGÅENDE
LISTA
Södra regionen
NÄSTA

 


Karta nr 458

Km Trafikplatsnamn Sign Typ Kommun Län Bandel Anm
    62+967 (Ystad)YSt YstadM  139 
    67+965 KöpingebroKöpSt YstadM621
    66+113 Stora KöpingeSöeHp YstadM621
    56+494 TomelillaTliSt TomelillaL634
    75+480 LunnarpLupHp TomelillaL634
    80+571 SmedstorpSmpLp TomelillaL634
    84+675 GärsnäsGssSt SimrishamnL634
    88+210 Östra TommarpÖstHp SimrishamnL634
    91+500 JärrestadJstHp SimrishamnL634
    96+049 SimrishamnSiSt SimrishamnL634

Järnvägsmuseums indelning i Bandelar
621 (Tomelilla) - Köpingebro - Ystad
634 Simrishamn - Gärsnäs - Tomelilla
Typ av trafikplats
HpHållplats
LpLinjeplats
StStation
Övrig information
139Trafikplats Ystad hör till en annan spåranläggning.

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem