HOME
INDEX

596     Åstorp - Ramlösa

FÖREGÅENDE
LISTA
Åstorp - Bjuv - (Ramlösa)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= tagen i drift.
Till= Helt nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km Höjd Från Till Not

Åp Åstorp h 53,135 1875-03-17 33)
Gut Gunnarstorp v 56,4 17 1875-03-17 1976-05-30 33 )
(Billesholm) 1875-03-17 1940-08 33 34)
Bju Bjuv h 59,3 21 1875-03-17 33)
Bjuf
 
Mör Mörarp v 63,5 47 1875-03-17 33)
Påa Påarp h 68,4 55 1875-03-17 33)
Ätk Ättekulla 70,9 1968-03-04
Ramlösabrunn 23 - 1966-05-22
Rab Ramlösa brunn h 72,5 23 1875-03-17 - 33)
Ram (Ramlösa) h 74,2 19 1865-08-01 1967-05-27 33)

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920 
34) Vid sidobana från Bjuv

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2012-01-22 Rolf Sten