Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till normalspår huvudsida?
Klicka i bilden ovan

UWHJ, UVHJ
Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga Järnväg

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow

Snabbfakta UWHJ (Data about UWHJ)

Snabbfakta UWHJ (Data about UWHJ) (2004-10-24) 
Förhistoria (Prehistory) Förhistoria (Prehistory) (2004-10-24) 
Banan byggs (construction of UWHJ) Banan byggs (construction of UWHJ) (2004-10-24) 
Ombyggd till normalspår (Changed to standard gauge) Ombyggd till normalspår (Changed to standard gauge) (2004-10-24) 
Vad hände sedan (What happend then) Vad hände sedan (What happend then) (2004-10-24)  

Karta  UWHJ ( map UWHJ)

Karta  UWHJ ( map UWHJ) (2004-10-24)
Tidtabell UWHJ från 1930 (Timetable UWHJ) Tidtabell UWHJ från 1930 (Timetable UWHJ) (2004-10-24) 
Beskrivning av UWHJ linje (description of UWHJ line) Beskrivning av UWHJ linje (description of UWHJ line) (2004-10-24)
Banprofil (line gradient) Banprofil (line gradient) (2004-10-24)

The drawbridge over the channel i Vänersborg
Med anledning av kapacitetshöjande åtgärden i Trollhätte kanal drogs en ny kanal genom Vänersborg. Den nya "trafikkanalen" ersatte den gamla Hamnkanalen. För UWHJ innebar det att en ny bro byggdes över den nya kanalen och det vlev inte vilken bro som helst. "... klaffbron över kanalen, vilken bro byggdes 1917, dels var den första konstruktionen i sitt slag i Sverige, dels med sin 43 m. klaff den största av denna konstruktion, som dittills utförts i Europa." Bilden ovan visar den nya klaffbron. Foto: Svenska Järnvägs föreningens minnesskrift 1876-1926.

Nästa sida Next page


Källor: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926, Sveriges Järnvägsmuseum, Sveriges lokstationer, Svensk Järnvägsstatistik. Riksarkivet. Järnvägsdata 1999.  Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"


© Rolf Sten
index.html senast uppdaterad 2004-10-23