Return to previous page
Åter till innehållsförteckningen?
Klicka i bilden ovan

UWHJ, UVHJ Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga Järnväg

av Rolf Sten

Banprofil UWHJ, UVHJ
Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga Järnväg
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade.
De olika stationernas höjd över havet framgår också.
Banprofil UWHJ, UVHJ Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga Järnväg
Banprofilen kommer från Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926

Previous page Föregående sida

 Return to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning

© Rolf Sten
uwhj_profil..html senast uppdaterad 2004-10-24