Return to previous page
Åter till innehållsförteckningen?
Klicka i bilden ovan
UWHJ, UVHJ
Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga Järnväg


Beskrivning av järnvägen och dess omgivningar.
Description of the railway and it´s surroundings.

I Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift från 1926 beskrivs Dalslands Järnväg enligt följande:

Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga järnväg, 92 km.
Uddevalla har ett vackert läge i Bäveåns dalgång och på angränsande höjder omkring densamma. Staden är en stor industristad med bl. a. tändsticksfabrik, bomullsspinneri, snickerifabrik m. m. och har en betydande skeppsfart. Från Uddevalla U. V. station, belägen vid hamnen och tilläggsplatsen för kustångare samt föreningsstation med Uddevalla - Lelångens järnväg, går banan i en vid båge och stark stigning kring den norra stadsdelen till Uddevalla S. J. station, föreningsstation med statsbanelinjen Göteborg - Strömstad. Därefter viker banan av åt öster
förbi stationerna Ängebacken, Ryr och Grunnebo och når, till större delen genom skogsmarker, Öxnereds station, föreningsstation med Bergslagernas järnvägar, som den korsar.

Öxnered station year 1925
Öxnered 1925, föreningsstation med Bergslagernas Järnvägar. Foto: Sveriges Järnvägsstationer 1926.

Härifrån går järnvägen till stranden av sjön Vassbotten med utsikt över Vänersborg, gör därpå en tvär kurva, passerar en i sjön utfylld bank och övergår först den nya och därefter den gamla kanalen mellan Vänern och nämnda sjö. Över den nya kanalen har byggts en storartad, 43 m. lång klaffbro, vilken i sitt slag är en av de märkligaste i Europa och som därjämte är Europas längsta enarmade klaffbro.
   Nära den gamla kanalen vid Vänersborgs västligaste del ligger Vänersborgs station. Bland stadens sevärdheter märkes museet, som har rika etnografiska, arkeologiska, naturhistoriska och mineralogiska samlingar.
    Från Vänersborgs station går linjen längs stadens sydligaste gata ut på slättland, passerar den västra armen av Göta älv och går in på Huvudnäsön. När denna lämnas, övergår banan Huvudnäsöfallet på en ståtlig, 52 m. lång bro i ett spann, och genom skogig mark uppnås Vargöns station, i vars närhet en av landskapets största industriella anläggningar är belägen, nämligen Vargöns aktiebolags fabriker. Dessa omfatta ett pappersbruk, ett elektr. smältverk och en karbidfabrik.
   Efter Vargöns station följer linjens ståtligaste del. Banan svänger nämligen in under Halleberg och Hunneberg och går i en egendomlig, 6-700 m. bred, vegetationsrik klyfta mellan brant stupande bergssidor. I synnerligt vackert läge ligger här stationen Lilleskog. Härifrån går linjen över den sanka Flomossen och kommer ut på slättland. Salsta station passeras, varefter Håkantorp station year 1925
Håkantorp station 1925. Föreningsstation med Lidköping - Håkantorps och Västergötland - Göteborgs järnvägar, bandelen Tumleberg - Håkantorp. Foto: Sveriges Järnvägsstationer 1926.

Grästorps station följer, belägen i den livliga köpingen med samma namn. Slättlandet blir nu något skogsbevuxet, och förbi Flakebergs hållpl. och Ulvstorps station uppnås Håkantorp, föreningsstation med Lidköping - Håkantorps och Västergötland - Göteborgs järnvägar, bandelen Tumleberg - Håkantorp. Nästa station är Vara, likaledes föreningsstation med Västergötland-Göteborgs järnvägar, huvudlinjen Göteborg - Skara. Vara är köping och har flera industriella anläggningar, varjämte spannmålshandeln är betydande.
   Järnvägen fortsätter över Varaslätten, "Stora lerslätten", passerar Vedums station och går in i den s. k. Hakebergsskogen, en av Västergötlands forna svältor. På en hög bro över Nossan når järnvägen slutligen Herrljunga, föreningsstation med västra stambanan och Borås järnväg. Herrljunga är municipalsamhälle, och orten har en rätt betydande industri.

Vedum station year 1925
Vedum station 1925. Foto: Sveriges Järnvägsstationer 1926.

Vara station year 1925
Vara station 1925. Föreningsstation med Västergötland-Göteborgs järnvägar. Foto: Sveriges Järnvägsstationer 1926.

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Train back to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning


© Rolf Sten
uwhj_beskrivning..html senast uppdaterad 2004-10-24