Return to Previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Västra stambanan The main western line

Av Rolf Sten

Göteborg - Stockholm Södra
Gör Ditt val och klicka på den gula pilen. (Make your choice and click at the yellow arrow)
Snabbfakta Västra stambanan Snabbfakta (facts about the main western line) (2004-09-22) 
driftplatser Västra stambanan Stationer driftplatser, bandelar (Operation sites)
336, 337, 338, 340, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 348 (2020-01-08) NY

Profil  (line gradient)
Profil (line gradient) (2004-09-22)  
Tidtabell 1930 Stockholm - Göteborg (Timetable year 1930) Tidtabell 1930 Stockholm - Göteborg (Timetable year 1930) (2001-09-30) 
Tidtabell 1930 Göteborg - Stockholm (Timetable year 1930) Tidtabell 1930 Göteborg - Stockholm (Timetable year 1930) (2001-09-30) 

karta utvisande Västra stambanans sträckning
Den röda linjen på ovanstående karta visar Västra stambanans sträckning.
Originalkartan kommer från Statens Järnvägars 75-års historik.Return to Swedish state railways, table of content
  Returtåg till Statens Järnvägar "innehåll"

© Rolf Sten
sj_vsb.html senast uppdaterad 2020-01-08