return to Västra stambanan table of contens

  Västra stambanan The main western line.

Av Rolf Sten

Tidtabell 1930 Göteborg - Stockholm
Av tabellen framgår också vilka stationer och lastplatser som fanns/finns längs Västra stambanan
tidtabell Västra stambanan Göteborg - Stockholm 1930

return to page top

 Return to Västra stambanan table of content
  Returtåg till Västra stambanan "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
sj_vsb__tidtab_2.html senast uppdaterad 30 september 2001