HOME
INDEX

336     Stockholm C - Järna

FÖREGÅENDE
LISTA
(Stockholm C) - Stockholm S - Nyboda - Älvsjö - Flemingsberg - (Södertälje hamn) - Södertälje Syd nedre - Järna inklusive (Stockholm S) - (Liljeholmen) - (Nyboda)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hållställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status
 

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringCst (Stockholm C) v 0,000 3 1871-07-17 stn, † G ~1962; ansl SWB, Norra stambanan; hamnspår; PS
  Tegelbacken 0,100   1880 spk, BI 1950t; korsning spårväg
  Centralbron 0,400   1870 svängbro, fast bro 1955
Nöm Norrström 0,400 3 1954 abo, A 1959-05-31
  Riddarholmen 0,700   1955, tunnel 119 m överdäckad skärning; vid linjeomläggning; dsp
Rhl Riddarholmen 0,800 3 1871-07-17 hp, †1909-04-17
  Riddarholmen 0,900     ramp bro 119 m
Muh Munkbrohamnen 0,900 4 1954 abo, A 1959-05-31
  Söderström 1,100     bro 235 m; ny bro vid linjeomläggning; dsp
  Söderström 1,200     svängbro, U 1955; ny bro för tunnelbanan; dsp
Mst/Mstd Mälarstrand 1,300 4 1871-07-17 fp, BI 1954; <1926-05-15 Stockholm Mälarstrand (Stm), fd Växel Stadsgården; småbana Stockholms hamnspår
Smst Söder Mälarstrand 1,300 4 1908-10-01 spk, BI 1954; korsning hamnspår Stadsgården–Söder Mälarstrand; ansl SSnJ; hamnspår
Ntm Norra Tunnelmynningen 1,400 4 1872-05-15 hp, †1905
Spag S:t Paulsgatan 1,400 4 1954 abo, A 1959-05-31
  Södertunnel 1,600 1955 tunnel 639 m; vid linjeomläggning; dsp
  Södertunneln 1,700   ”gamla” tunnel 427 m, U 1954; dsp
    1,800   lmk km 1,846 = 2,000
Stm Södra Tunnelmynningen 1,900 9 1872-05-15 hp, †1929-11-26
Bgg/ Bjgg Björngårdsgatan 2,000 9 1934-05-15 abo, †1959-05-31
Södermalm 2,300 1872-03-01 hp, †~1890
Södra station 2,500 14 1980t tunnel 754 m; överdäckad skärning; flera spår och station; PS
Stg (Stadsgården) 2,000 2 1893-12-23 Se bandel 334
(Stockholm Stadsgården) 1871-07-17 Se bandel 351
(Skeppsbron) Se bandel 351
Stockholm Å & H  
(Linjen Stockholm S - Älvsjö 1860-12-01 - 1929-11-06) Via Liljeholmen
Sst Stockholm S 2,500 15 1871-07-16 stn †P 1926-07-01, †G 1984-01-01; småbana Stockholms hamnspår; PS. 2017-07-10, anslutning Citybanan.
St Stockholm 2,500 15 1860-01-01 stn, slutpunkt på västra stambanan tills sammanbindningsbanan till Stockholm C öppnades 1871-07-17. Nytt namn från detta datum Stockholm S
Söm Södermalm 2,300 13 1872-03-01 hp, †~1890
Tt Tanto 2,500 1871-07-17 fp, lp+fp 1908-10-01, infogad i Stockholm S stn 1929; <1908 Signalstationen å Södermalm; ev tidig, kortvarig hp
Jkg Jakobsberg 2,900 1860-12-01 Ligna (säsong) hp 1860-12-01, †1888-05-05; <1886-12-24 Jakobsberg
  Liljeholmsviken 4,300 1860 svängbro, BI 1929-11-26; slopad vid linjeomläggning; dsp
Lm Liljeholmen 4,400 1860-12-01 stn, †P 1929-11-26, T lp 1929, I infogad i Älvsjö stn 1929, †1999-01-01; småbana Stockholms hamn; hamnspår
  Nyboda 4,600 1860 två parallella tunnlar 355 m
Nba Nyboda 6,100 1912-02-05 fp, BI ~1975; ansl Nyboda–Enskede järnväg; skiljeväxel Enskede/Liljeholmsspåren; gamla längdmätningen
Vbg Västberga 5,900 24 1912-02-05 fp 1929-11-26, I infogad i Älvsjö stn 1964; skiljeväxel Årsta/ Liljeholmsspåren
Årsta 6,700 28  
      6,200     lmk km 6,239 = 7,000
Ef, Äf/Äs Älvsjö h 8,400 28 1864-06-01 hp, stn 1879-11-01; ansl SNJ, Nyboda– Enskede järnväg; FS
Linjen Stockholm S - Älvsjö 1929-11-06 -  Via Årstabron
Sst Stockholm S 2,400 14 1926-07-01 stn, †G 1984-01-01; småbana Stockholms hamnspår; PS
2017-07-10 anslutning Citybanan
Tt Tanto 3,300 21 1930 abo, A 1959-05-31
Årsb Årstabron 3,800 1929-11-26 lyftbro 795 m 1929, fast bro 1973; parallell bro 840 m 2005-05-22
Äsg gbg Älvsjö godsbangård 4,100 28 1962 fp, I uppgått i Stockholm C stn; ansl Nyboda–Enskede järnväg
År Årsta 4,100 28 1930 ab , A 1959-05-31
Årsb Årstabron 4,300 1962-11-01 ts 1979-06-13, I infogad i Årstaberg stn 2005-06-18; tidtabellstekniskt konstruerad pga utflätningen till fyrspår; tillhör Stockholm C ställverk
Åbe Årstaberg 4,300   2005-06-12 ts, stn 2006-01-09; PS
År Årsta 4,900 29 1936-10-01 4,3 Årsta (År) 25 fp 1936-10-01, BI 1962; växel Enskedespåret
Årstabergsvägen 5,000 79 m; infart norrifrån till Älvsjö gbg
  Årstabergsvägen 5,000     bro 80 m; 4 spår
  Årstalänken 5,000     bro 85 m; 4 spår
  Årstalänken 5,100     bro 103 m; infart norrifrån till Älvsjö gbg
  bro 5,500     18 m, över Nyboda–Enskede järnväg; nu 4 spår
Vbg Västberga 5,900 24 1929-11-26 fp, I infogad i Älvsjö stn 1964; skiljeväxel Årsta/ Liljeholmsspåren
Vbg Västberga 6,000 25 1930 abo, A 1959-05-31
Äsg Älvsjö godsbangård 6,000 25 1962-08-27 lp, rbg 1962-11-01; tariffnamn Stockholm-Årsta (Årst); GÖ
  6,200 lmk km 6,239 = 7,000
Västberga 7,200 1988 tunnel 40 m; godsspår söderifrån till Älvsjö gbg
Götalandsvägen 7,700 bro 210 m över Nynäsbanan
Äsn Norra Älvsjö 7,800 32 1930 abo, A 1959-05-31; endast körriktning norrut
Ef, Äf, Äs Älvsjö 8,400 28 1915-05-01 stn; ansl SNJ, Nyboda– Enskede järnväg; FS
Äs Älfsjö 8,500 28 1911-05-01 stn; ansl SNJ, Nyboda– Enskede järnväg; FS
Ef Elfsjö 8,500 28 1864-06-01 hp, stn 1879-11-01; ansl SNJ, Nyboda– Enskede järnväg; FS
Äss Södra Älvsjö 9,100 28 1934-05-15

abo, A 1959-05-31; enbart körriktning söderut

  Älvsjötunneln 9,700   1984-11-26 tunnel 200 m; intill pendeltågshallarna; dsp
Sno Norra Stuvsta 11,000 34 1934-05-15 abo, A 1959-05-31
Sta Stuvsta 11,500 36 1918-11-15 hp, T hlp 1923-06-01, stn 1927, hlp, hp ~1960; PH
Ssö Södra Stuvsta   11,800 36 1934-05-15 abo, A 1959-05-31; endast körriktning söderut
Hun Norra Huddinge   12,800 31 1934-05-15 abo, †1959-05-31; endast körriktning norrut
Hu Huddinge h 13,700 26 1860-12-01 stn, †G 1974-06-17; PS
Fullersta 13,700 26 1860-12-01 stn
Hus Södra Huddinge   14,200 32 1934-05-15 abo, †1959-05-31; endast körriktning söderut
Flb Flemingsberg   16,200 33 1934-05-15 abo, A 1959-05-31
  Stockholm Syd Flemingsberg          
  Stockholm Syd/Flemingsberg      
Flb

Flemingsberg

16,300 33 1987-05-31 avx+hp, stn 1988-02-20; ansl Grödingebanan; annonseringsnamn Stockholm Syd Flemingsberg 1990-05-27–2001; PS
Blc Blickan 16,300 33 1969 ts; inledningsvis utan växlar (inlagda 1978)
Blc Blickan 17,500 41 1987-04 ts, I infogad i Flemingsberg stn 1988-02; flyttad vid bygget av Flemingsberg stn
Blt Banslätt 18,300 44 1934-05-15 abo, A 1959-05-31
Tul Tullinge 19,300 34 1970- hp 1970; PH
Uts Utsikten 19,800 29 1969-06-01 19,8 Utsikten (Uts) ts; IS
Uts Utsikten   19,900 28 1934-05-15 abo, A 1959-05-31; endast körriktning söderut
  Tullinge N   20,300   1903 tunnel 211 m ; vid linjeomläggning; dsp
Tln Norra Tullinge   20,400 23 1934-05-15 abo, A 1959-05-31; endast körriktning norrut
Tul Tullinge h 20,600 23 1903-01-21 hp, T hlp 1914-04-01, stn 1917-01-01, T hlp, T hp 1964, I hp ~1965, †1970
Tls Södra Tullinge   21,100 23 1934-05-15 abo, A 1959-05-31; endast körriktning söderut
  Tullinge S   21,200   1903 tunnel 37 m; vid linjeomläggning; dsp
Tun Norra Tumba   22,400 10 1934-05-15 abo, A 1959-05-31; endast körriktning norrut
Tu Tumba v 23,400 8 1860-12-01 stn, †G 1974-06-17; småbana Hamra industri; PS
Tus Södra Tumba   24,100 14 1934-05-15 abo, A 1959-05-31; endast körriktning söderut
Urn Norra Uttran   25,100 19 1934-05-15 abo, A 1959-05-31; endast körriktning norrut
Ut/Utn Uttran h 25,300 19 1908-10-01 hlp, T stn 1920-01-01, hlp, T hp ~1960, †1969-06-01, BI 1992-11-11
Södy Söderby 25,900 22 1969-06-01 ts; IS
Urs Södra Uttran   26,000 23 1934-05-15 abo, A 1959-05-31; endast körriktning söderut
Gau Garnudden 27,400 28 1934-05-15 ts 1995-10-21; övertog trafiktekniskt Rönninges roll; IS
Rnn Norra Rönninge   27,700 25 1934-05-15 abo, A 1959-05-31; endast körriktning norrut
Rn, Rö/Rön Rönninge 28,400 24 1888-10-01 stn, †G 1966, I hp 1995-10-21; PH
Rns Södra Rönninge   29,200 27 1934-05-15 abo, A 1959-05-31; endast körriktning söderut
  Rönninge N   29,500   1915 tunnel 118 m; vid linjeomläggning; dsp
  Rönninge   29,600   1915 mellan tunnel 32 m; vid linjeomläggning; dsp
  Rönninge S   29,800   1915 tunnel 261 m; vid linjeomläggning; dsp
Dån Dånviken 30,700 24 1969 ts 1969; IS
Dån Dånviken   30,800 24 1934-05-15 abo, A 1959-05-31
Glb/Glbg Glasberga   32,800 20 1934-05-15 abo, A 1959-05-31
  Glasberga   32,900 20 1915-05-01 hp, †1915-12-10
Glbg Glasberga 33,200 23 1969 ts, I ssp 2000-10-22, I infogad i Östertälje (II) stn 2000-12-03
Ötn Norra Östertälje   34,000   1934-05-15 abo, A 1959-05-31
Öte Östertälje   34,100 19 1921-01-01 stn, hlp, hp ~1965, I infogad i Östertälje (II) stn 2000-12-03
Öte Östertälje 34,300 19 1921-01-01 stn 2000-12-03; PS
Öts Södra Östertälje   34,600 211934-05-15 abo, A 1959-05-31
Ia

Igelsta

34,600 21 1860-12-01 hp 1879-04-01, stn 1915-12-08, †1921-01-01; ersatt av Östertälje (I) stn
Linjen Igelsta - Ström 1860-12-01 - 1921-10-01) Via Saltskog
Ia (Igelsta) 34,600 21 1860-12-01 hp 1879-04-01, stn 1915-12-08, †1921-01-01; ersatt av Östertälje (I) stn
  Södertälje kanal   35,700   1860 svängbro, BI 1921-10-01; slopad vid linjeomläggning
Sag Saltskog 36,500 8 1890-06-01 †1921-10-01, U 1921-10-11; ansl statsbanan Södertälje öfre–nedre
Seö Södertelge öfre 36,500 8 1888-09-30 ansl statsbanan Södertälje öfre–nedre
Se Södertelje öfre 36,5008 1860-12-01 stn, ansl statsbanan Södertälje öfre–nedre
  sidospår   38,600   <1868 ssp, BI
Srö (Ström) 39,400 1913-10-13 ts, BI 1921-10-01
Linjen Igelsta - Ström 1921-10-01  
      34,600     lmk km 34,572 = 35,000
Söka Södertälje kanal 35,500 28 1921 klaffbro 157 m; namngiven först 1994; dsp; IL
Sek Södertälje klaffbro   35,700 27 1934-05-15 abo, A 1959-05-31; västra spåret; endast för nordgående tåg
Sek Södertälje klaffbro   35,800 26 1934-05-15 abo, A 1959-05-31; östra spåret; endast för nordgående tåg
Söd (Södertälje hamn) 36,200 23 1994-06-12 stn ; ansl NrSlJ, statsbanan Södertälje hamn– Södertälje C; FS
Ses

Södertälje S

  36,200 23 1921-10-01 stn ; ansl NrSlJ, statsbanan Södertälje hamn– Södertälje C; FS
Sei Södertälje industriväg   37,100 20 1934-05-15 abo, A 1959-05-31; endast körriktning söderut
      37,100   1921 bro 19 m över hamnjärnväg; dsp
Seb Södertälje havsbad 37,400 16 1930-06-01 (säsong) hp 1930-06-01, †m1940t
      37,800     bro 82 m, över E4 (parallellt med bron för Eskilstunalinjen); dsp
Söu Södertälje Syd undre   38,200 14 1995-01-09 hp; ansl NrSlJ; förbindelsespår till Svealandsbanan; annonseras som Södertälje Syd; PH
  Ström N   38,300   1921 tunnel 99 m; under Grödingebanan; vid linjeomlägning
  Ström S   38,400   1921 tunnel 65 m; under Grödingebanan; vid linjeomlägning
      38,800     lmk km 38,836 = 39,000
Srö Ström 39,500 1913-10-13 ts, BI 1921-10-01
      39,800     lmk km 39,829 = 40,000
Bge Bränninge   41,200   1934-05-15 abo, A 1959-05-31
Bre Bränninge 41,400 22 1982-11-07 41,4 Bränninge (Bre) 22 avx 1983-11-07, ts 1984-05-20; IS
  Bränninge V   41,700   1861 tunnel 133 m; västra spåret, ursprunglig tunnel
  Bränninge Ö   41,700   1913 tunnel 139 m; östra spåret, vid dubbelspårsbygge
  Bränninge (c1)   42,000     bro över Grödingebanan; dsp
  Bränninge (c2)   44,000     bro över Grödingebanan; dsp
Geb Gerstabergskrossen   44,000 26 1992-03-31 avx, BI 1993-10-30; sign Geb
Gtg Gerstaberg   44,500 27 1934-05-15 abo, A 1959-05-31
Gebg Gerstabergs gård   45,000 30 1993-08-15 avx, I infogad i Järna stn 1993-10-30
Rasp Raspen   45,000 30 1993-08-15 avx, I infogad i Järna stn 1993-10-30
Lgö Logsjö 45,500 34 <1885 lp, †1898-11-01; fd Logsjön, Logsjö mosse
Jnn Järna N   47,200 36 1934-05-15 abo , A 1959-05-31; endast körriktning norrut
Jn Järna v 48,000 36 1911-05-01 stn; ansl statsbanan Järna–Nyköping–Åby, gamla linjen; FS
Jna Jerna 48,000 36 1861-06-01 stn; ansl statsbanan Järna–Nyköping–Åby, gamla linjen; FS

 

Västra stambanan (WSB) Mer om Västra stambanan finns HÄR!

Följande bandelar, 336, 337, 338, 340, 341, 342, 343, 344, 346, 347 samt 348, ingår i Västra stambanans sträckning mellan Stockholm och Göteborg.

Till WSB räknas sedan 1911 Sammanbindningsbanan och numera även Grödingebanan
WSB kallades ”Linje 1” i en marknadsföringskampanj som blev kortvarig, men det ligger mycket i beteckningen som är naturlig för en förbindelse mellan Sveriges två största städer.
Den var den först färdigställda stambanan, den första söder om Malmbanan som elektrifierades, den första som fick dubbelspår i hela sin längd, den första med snabbtågsanpassning och snabbtågstrafik.

Om linjeföringen tvistades till en början mycket – starka bruksägarintressen ville dra den norr om Mälaren, i enlighet med den gamla postvägen och von Rosens förslag från 1845, och i Västergötland konkurrerade flera städer om att få stambana (tvärtemot en populär myt, med motsvarigheter på andra håll), vilket bidrog till att bygget först bara drevs från väster.
Terrängen var besvärlig och anläggningen därför komplicerad i banans ändar, och där har kostsamma ombyggnader senare förverkligats eller aktualiserats.
På mitten var underlaget gynnsammare och där finns landets längsta rakspår, som bl.a. har använts för höghastighetsprov.

WSB hade i början en viss autonomi. Den har och/eller har haft alla former av trafik: lokal- och fjärr-, dag och natt, intensiv pendling.
 ”Här och där”-tågen via Örebro och Västerås har realiserat den alternativa väg norr om Mälaren mellan landets båda största städer som inte kom till på 1800-talet

Längd: 455 km

Trafikförändringar
1856-12-02 * Jonsered–Göteborg, 15 km, allmän trafik.
1857-12-16 * Vårgårda–Jonsered, 52 km, allmän trafik.
1858-10-05 * Falköping–Vårgårda, 47 km, allmän trafik.
1859-09-01 * Töreboda–Falköping, 70 km, allmän trafik.
1860-01-01 * Stockholm S–Södertälje övre, 34 km, allmän trafik.
1861-06-01 * Södertälje övre–Järna, 10 km, allmän trafik.
1861-10-01 * Järna–Gnesta, 18 km, allmän trafik.
1862-05-15 * Gnesta–Björnlunda, 9 km, allmän trafik.
1862-08-01 * Björnlunda–Sparreholm, 21 km, och Hallsberg–Töreboda, 75 km, allmän trafik.
1862-11-08 *Sparreholm–Hallsberg, 103 km, allmän trafik.
1967-05-27 † Flen–Katrineholm, 14 km, lokal persontrafik.
1968-05-12 † Gnesta–Flen, 45 km, lokal persontrafik.
1971-05-23 † Falköping–Alingsås, 69 km, lokal persontrafik i huvudsak.
1971-07-03 † Katrineholm–Hallsberg, 65 km, lokal persontrafik.
1973-06-18 † Gårdsjö–Skövde, 61 km, lokal persontrafik.
1986-06-01 † Skövde–Falköping, 30 km, lokal persontrafik.
1986-06-09 † Hallsberg–Laxå, 30 km, lokal persontrafik.
1988-06-11 † Laxå–Gårdsjö, 23 km, lokal persontrafik.

Trafik
a) Mellersta Södermanlands järnväg persontrafikerade sträckan Skebokvarn–Flen.
b) 1909-10-01 började Stockholm–Nynäs järnväg trafikera sträckan Stockholm C–Älvsjö. I utbyte viss SJ-trafik på SNJ.

Trafikuppehåll
1856–1857-02 Jonsered–Göteborg på grund av transporter till det fortsatta banbygget.
1913-06-14–1914-12-13 Jonsered–Aspen, all trafik på grund av banvallsras vid Jonsered. Viss trafik omleddes via Borås–Herrljunga och Uddevalla–Vänersborg–Herrljunga, 1913-06-15–07-03 delvis och från 1913-07-27 helt. Ett provisoriskt spår i Y-form var anordnat vid Jonsered 1914-07-11–12-13.
1999-07-12–08-01 Alingsås–Partille på grund av banarbete med vidgning av tunnlar och brobyte.
2000-01-18–03-26 lokaltrafik Södertälje–Gnesta, på grund av lokförarbrist hos Citypendeln.

Omläggning
a) 1871-07-17 öppnades Sammanbindnings­banan och (gamla) Stockholm S kom att ligga på ett kort sidospår, men var personförande (snälltåg stannade en kortare period vid Södermalm hp, anlagd 1872-03-01, intill Tanto fp). Stationen behöll lokal persontrafik till 1926-07-01 och var godsstation till 1984-01-01.
b) 1912 Partille–Jonsered vid dubbelspårsbygget, med tunnel vid den södra infarten till Jonsered.
c) 1915 Rönninge–Igelsta vid dubbelspårsbygget, med tre tunnlar.
d) 1916 Floda–Norsesund vid dubbelspårsbygget, med två tunnlar vid Ubbared.
e) 1921-10-01 lades linjen om vid Södertälje varvid Saltskog stn (före detta Södertälje övre) ersattes med den cirka 1 km östligare belägna stationen Södertälje S. Skälet var dubbelspårsanläggning och ombyggnad av Södertälje kanal.
f) 1929-11-26 öppnades Årstabron och banan fick en rakare dragning och 1 km avkortning från centrala Stockholm. Den viktigaste anledningen var stadens arbeten med den nya Hammarbyleden. Sträckan Liljeholmen–Västberga bevarades för godstrafik och räknades i statistiken som huvudspår perioden 1934-01-01–1962-05-26.
g) 1950–1953 gjordes ett antal linjerätningar vid dubbelspårsutbyggnaden Sparreholm–Mölnbo.
h) 1954-12-06 omlades Stockholm C–Stockholm S till stor del i samband med tunnelbanans tillkomst. Datum gäller västra spåret, det östra togs i bruk 1955-09-20.
i) 1961 integrerades den ena, västliga anslutningen till Hallsberg rbg med bandelen Hallsberg–Skymossen (Stambanan Krylbo–Mjölby). Rösäter fp slopades, namnet Tälle infört 1979-06-11.
j) 1962-05-27 anlades vid Laxå förbigångsspår mot Nordvästra stambanan.
k) 1972-06-11 ny, planskild ingångslinje från söder till Älvsjö gbg, delvis i tunnel.
l) 1989-08-06–1990-11-09 var anslutningen mot Nyköping i Järna flyttad till Bankesta fp, 2 km söder om Järna, fjärrstyrd 1989-10-03, vid byggarbeten för Grödingebanan.
m) 1995–96 tre stora kurvrätningar på sträckan Flen–Katrineholm.
n) 1995-01-09 öppnades för persontrafik Grödingebanan (Flemingsberg–Järna) som leder fjärrtrafiken till Stockholm förbi Södertälje.
o) 1996-12-08 öppnades triangelspår vid Katrineholm för direkt gång från väster mellan WSB och Södra stambanan (första tåg 1997-01-03).
p) 2003-07-20 3 km av sträckan Laxå–Finnerödja på grund av ny bro över E20.
q) Ny, parallellgående Årstabro togs i bruk västra spåret 2005-05-22, östra spåret 2005-06-17.

Elektrifiering
1926-03-15 Katrineholm–Falköping-Ranten, 209 km.
1926-04-30 Södertälje S–[Katrineholm], 98 km.
1926-05-10 [Falköping-Ranten]–Göteborg, 114 km.
1926-05-15 Stockholm C–[Södertälje S], 37 km.

Dubbelspår

1903-05-01 Huddinge–Tumba, 9 km.
1903-10-01 Tumba–Rönninge, 6 km.
1908-10-01 Älvsjö–Huddinge, 6 km, och Olskroken–Göteborg C, 2 km.
1909-10-01 Liljeholmen–Älvsjö, 4 km.
1912-06-01 Partille–Olskroken, 7 km.
1912-10-01 Jonsered–Partille, 6 km.
1913-10-13 Ström–Järna, 8 km.
1914-05-01 Lerum–Jonsered, 5 km.
1915-10-01 Floda–Lerum, 7 km, och Rönninge–Igelsta, 6 km.
1916-05-01 Igelkärr–Floda, 5 km.
1916-12-11 Alingsås–Igelkärr, 13 km.
1921-10-01 Östertälje–Ström, 5 km, linjeomläggning via Södertälje S.
1924-06-01 Vretstorp–Laxå, 15 km.
1935 Östansjö–Vretstorp, 7 km.
1942-12-15 Sköldinge–Katrineholm, 15 km.
1943-01-10 Flen–Sköldinge, 8 km.
1943-06-07 Hallsberg–Östansjö, 8 km, och Laxå–Gårdsjö, 23 km.
1943-12-15 Skebokvarn–Flen, 8 km.
1944-06-05 Falköping C–Stenstorp, 15 km.
1945-06-11 Pålsboda–Hallsberg, 13 km, och Stenstorp–Skövde, 16 km.
1946-09-10 Järna–Mölnbo, 11 km.
1947-06-09 Gårdsjö–Älgarås, 8 km.
1949-12-01 Älgarås–Slätte, 7 km.
1950-06-10 Mölnbo–Björnlunda, 16 km, och Slätte–Töreboda, 8 km.
1950-08-28 Skövde–Ulvåker, 10 km.
1950-12-01 Moholm–Töreboda, 12 km.
1951-06-15 Björnlunda–Stjärnhov, 9 km, och Tidan–Ulvåker, 12 km.
1951-12-12 Moholm–Tidan, 4 km.
1952-06-15 Falköping C–Floby, 13 km.
1952-12-15 Floby–Källeryd, 9 km.
1953-06-10 Källeryd–Herrljunga, 12 km, Sparreholm–Skebokvarn, 7 km, och Stjärnhov–Lövåsen, 11 km.
1953-09-09 Lövåsen–Sparreholm, 1 km.
1954-06-10 Katrineholm–Baggetorp, 8 km, och Vårgårda–Herrljunga, 14 km.
1954-11-08 Lagmansholm–Vårgårda, 7 km.
1955-06-10 Baggetorp–Vingåker, 13 km, och Torp–Lagmansholm, 8 km.
1956-02-15 Alingsås–Torp, 6 km.
1957-06-02 Vingåker–Kilsmo, 20 km.
1958-08-31 Kilsmo–Pålsboda, 12 km.

Trespår

2005-05-22 Stockholm S–Årstaberg, 2 km.

Fyrspår
1938-05-15 Olskroken–Göteborg C, 2 km.
1972-11-26 Årstabron fp–Älvsjö, 4 km.
1986-06-29 Älvsjö–Stuvsta, 3 km.
1987-11-15 Stuvsta–Huddinge, 2 km.
1988-02-21 Huddinge–Flemingsberg, 3 km.
1995-01-09 Gerstaberg–Järna, 5 km, inom Järna stn. Parallella Grödingebanans spår går ytterst.
2005-06-17–07-02 Stockholm S–Årstaberg, 2 km, provisorisk drift av Årstabroarna.
2005-12-18 samma sträcka, efter reparation av gamla bron.

Linjeblockering manuell
1909 Stockholm S–Liljeholmen.
1910 Olskroken–Göteborg.
1911 Liljeholmen–Nyboda.
1915 Partille–Olskroken..
1917 Norsesund–Lerum.
1918 Lerum–Partille, Västra Bodarne–Norsesund, Rönninge–Igelsta och Nyboda–Älvsjö.

Linjeblockering automatisk
1923 Olskroken–Göteborg C.
1930 Stockholm S–Älvsjö.
1934-05-15 Stockholm C–Stockholm S och Älvsjö–Järna.
1940-06-15 Sävenäs rbg–Olskroken.
1941 Partille–Olskroken.
1943 Hallsberg–Östansjö
1944 Östansjö–Laxå.
1945 Valtorp–Falköping C.
1957 Herrljunga–Alingsås.
1957-06-02 Flen–Katrineholm.
1958-06-01 Stjärnhov–Flen.
1959-05-31 Järna–Stjärnhov.
1961-03-01 Kilsmo–Hallsberg.
1961-05-28 Jonsered–Partille och Katrineholm–Baggetorp.
1961-09-21 Källeryd–Herrljunga.
1961-10-03 Högsjö–Kilsmo.
1961-11-22 Baggetorp–Vingåker.
1962-01-16 Vingåker–Högsjö.
1962-01-25 Floby–Källeryd.
1962-05-27 Alingsås–Norsesund, Falköping C–Floby och Lerum–Jonsered.
1962-11-01 Laxå–Finnerödja och Norsesund–Lerum.
1963-05-26 Finnerödja–Moholm och Skövde–Valtorp.
1964-02-24 Moholm–Skövde.

Fjärrblockering
1929 Tanto fp, lokal fjärrstyrning; Stockholm S.
1941 Frändtorp fp, lokal fjärrstyrning; Olskroken.
1958 Sotenäs fp, lokal fjärrstyrning; Olskroken.
1960 Hult fp, lokal fjärrstyrning; Hallsberg pbg.
1965 Stockholm S stn, lokal fjärrstyrning; Stockholm C.
1966 Stjärnhov–(Flen), dsp, lokal fjärrstyrning; Flen, prov elektronisk fjärrblockering.
1971-10-30 (Älvsjö)–(Södertälje S), dsp; Stockholm.
1972 Stjärnhov–(Flen); Stockholm, överförd från Flen.
1972-05-28 (Järna)–Björnlunda, dsp; Stockholm.
1972-09-20 (Södertälje S)–Järna, dsp; Stockholm.
1972-12-15 [Björnlunda]–(Flen), dsp; Stockholm.
1973-03-01 (Flen)–(Katrineholm), dsp; Stockholm.
1975-01-22 Flen stn, tidvis; Stockholm.
1975-02-15 Flen stn, helt; Stockholm.
1975-10-04 Älvsjö stn, lokal fjärrstyrning; Stockholm C.
1983-05-08 Olskroken stn, lokal fjärrstyrning; Göteborg C.
1985-11-24 Partille stn, lokal fjärrstyrning; Göteborg C.
1986-06-01 (Alingsås)–[Partille], dsp; Göteborg.
1988-06-05 Östansjö stn, lokal fjärrstyrning; Hallsberg.
1990-01-08 [Östansjö]–(Laxå)–(Skövde), dsp; Hallsberg.
1991-01-08 (Katrineholm)–(Hallsberg), dsp; Hallsberg.
1992-03-02 Laxå stn; Hallsberg.
1992-06-30 (Skövde)–(Falköping)–(Herrljunga)–(Alingsås); Göteborg.
1992-07-14 Alingsås stn, tidvis; Göteborg.
1992-09-07 Alingsås stn, helt; Göteborg.
1994-06-12 Herrljunga stn, tidvis; Göteborg.
1996-01-08 Skövde stn, tidvis och Falköping stn, tidvis; Göteborg.
1996-10-01 Katrineholm stn, tidvis; Stockholm.
1996-11-01 Falköping stn, helt; Göteborg.
1996-12-01 Skövde stn, helt; Göteborg.
1998-10-01 Katrineholm stn, helt; Stockholm.

ATC
1980-12-15 (Älvsjö)–(Södertälje S).
1981-02-23 (Södertälje S)–(Katrineholm).
1981-05-31 Södertälje stn.
1981-06-16 (Katrineholm)–(Hallsberg).
1981-09-28 Karineholm stn och (Gårdsjö)–(Skövde).
1981-10-26 (Tälle)–Gårdsjö.
1981-11-16 (Skövde)–(Falköping)–(Herrljunga)–Alingsås.
1981-12-15 [Alingsås]–(Sävedalen).
1982-09-07 Herrljunga stn.
1983-03-28 Skövde stn.
1983-04-24 Älvsjö stn.
1983-05-04 Sävedalen stn.
1983-10-25 (Hallsberg)–Tälle.
1984-03-30 (Stockholm C)–[Älvsjö].
1984-07-11 Falköping stn.
1987-11-09 Hallsberg pbg.
1987-11-10 Hallsberg rbg.
1989-01-30 Olskroken–(Göteborg C, delvis).
1989-10-23 (Stockholm C stn, delvis).
2009-03-08 Stockholm C stn, helt.

Nollpunkt: Stockholm C

Anmärkning
a) 1911 fick Nyboda landets första elektriska ställverksanläggning.
b) Hols grusgrop, 12 km öster om Alingsås, hade T-semafor ända till 1957.

Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009.
A.W. Edelsvärd & S.A. Hedlund, Beskrifning öfver Westra Stambanan: Göteborg–Töreboda, 1859.
Teknisk-ekonomisk beskrifning öfver svenska statens jernvägsbyggnader, 1, 1866–1872, u.å..
Göteborgs centralstation, dess historiska utveckling och ombyggnad under åren 1927–1930, 1930.
Västra stambanans elektrifiering, 1926.
Claes Krantz, Från Östersjö till Västerhav, 1962.
Nils Karlsson, Södra bangården i Stockholm, 1983 (SJK 36).
Daan van Berlekom, ”Getingmidjan – trafik i konflikt med kulturmiljö”, Tåg 7/1992.
Bror Carlsson, ”Laxå – en försvunnen knutpunkt”, Tåg 8/1992.
I pendlarnas tjänst. SJ och pendeltrafiken 1968–1999, 1999.
Lars Ågren, ”Arbetet vid Katrineholms station i början av 1960-talet”, Spår 2006.
Svante Forsæus, Karlsborgsbanan och järn­vägen i Skövde, 2007.
Arne Hällqvist, Pendeltrafiken kring Stockholm, 20
08.
Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm.
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920.
Statens Järnvägar 1856-1906, 1906.

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   / Benny Nilsson   /  Kjell Byström
Uppdaterad/kompletterad 2022-04-09 Rolf Sten