Flemingsberg


Denna trafikplats tillhör bandel nr 336
 
Nr Bandel Spårvidd
336 (Stockholm C) - Stockholm S - Nyboda - Älvsjö - Flemingsberg - (Södertälje hamn) - Södertälje Syd nedre - Järna inklusive (Stockholm S) - (Liljeholmen) - (Nyboda) 1435
337 (Flemingsberg) - Södertälje Syd - (Järna) (Grödingebanan) 1435

HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-04 / Benny Nilsson
Uppdaterad 2020-01-02 Rolf Sten