HOME
INDEX

334     Stockholm Saltsjöbanan - Saltsjöbaden

FÖREGÅENDE
LISTA
Stockholm Saltsjöbanan - Igelboda - Saltsjöbaden inklusive Igelboda - Solsidan
NÄSTA


Karta nr 158

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

(EJ: Slu) (Slussen)
(EJ: Ssb) Stockholm Saltsjöbanan h 31) 110)
Stockholm Stadsgården 1893.12.28 33)

(Stadsgården)

2
Fåfängan
(EJ: Hed) Henriksdal h 12 1893.07.02 33)
Dockan
(EJ: Sik) Sickla h 16 1893.07.02 33)
(EJ: Nka) Nacka v 9 1893.07.02 33)
(EJ: Sjl) Saltsjö-Järla v 20 1893.07.02 31) 33) 110)
Saltsjö-Jerla
Jerla 31) 110)
(EJ: Jvx) Järla växel
(EJ: Liä) Lillängen v
(EJ: Sjx) Storängens växel
(EJ: Stä) Storängen h 18 1905. 33)
(EJ: Sdn) Saltsjö-Duvnäs v 6 1893.07.02 33)
Saltsjö-Dufnäs
(EJ: Dvx) Duvnäs växel
(EJ: Ösv) Östervik h 11 1902. 33)
Lännerstasund
(EJ: Fsä) Fisksätra v 10 1902. 33)
(EJ: Igb) Igelboda v 9 1913.18.18 33)
(EJ: Tip) Tippen
(EJ: Tab) Tattby v 23 1913.18.18 33)
(EJ: Evb) Erstaviksbadet h 62) 340)
(EJ: Sln) Solsidan h 13 1913.18.18 33)
(EJ: Neg) Neglinge h 1893.07.02 33)
(EJ: Rvä) Ringvägen h 1893. 33)
(EJ: Sbn) Saltsjöbaden h 1893.07.02 31) 33) 110)

Källor och referenser
31) Bilaga till Sveriges Offentliga Statistik
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
62) Sveriges Kommunikationer, 1957
Övrig information
110)Prov trafik1893.07.01
340)Endast sommarmånaderna

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2014-01-08 Rolf Sten