HOME
INDEX

159     Tomteboda - Stockholm Södra

FÖREGÅENDE
LISTA
Citybanan
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hållställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status
 

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringTmö Tomteboda övre 0,000 13 1917-11-01 fp, linjedelningen Västerås/Uppsala, utbruten ur Tomteboda stn), I infogad i Stockholm C stn.
2017-07-10 Anslutning till Citybanan
Sod Stockholm Odenplan     ~ - 45 2017-07-10 stn,
Sci Stockholm city     ~ - 45 2017-07-10 stn,
Sst Stockholm S 7,400 14 1926-07-01 stn,† G 1984-01-01; småbana Stockholms hamnspår; PS.
2017-07-10 anslutning Citybanan.
             

Citybanan

År 2000 fick dåvarande Banverket i uppdrag att utreda möjligheten till utökad trafikkapacitet på järnvägen genom Stockholm.
Uppdraget kom att leda till projektet Citybanan som den 24 januari 2009, officiellt startade.
1 april 2010 bildades Trafikverket och samtidigt lades Banverket ned.
Projekt Citybanan fortsatte i Trafikverkets regi och när det gäller själva järnvägen var man klara vid årsskiftet 2016/2017.
För den övriga infrastrukturen tog Region Stockholm över för tester mm inför invigningen.
Efter 17 års projektarbete, den10 juli 2017, öppnades Citybanan för trafik och därmed var projektet avslutat.

Projekt start: 2009-01-24.

Sträcka:
Sträcka Tomteboda övre - Stockholms södra.

Ägare:
Staten genom Trafikverket.

Längd:
7,4 km varav 6 km i tunnel.

Spår:
Dubbelspår.

Spårvidd: 1435 mm.

Anslutande banor:
Västra stambanan, Norra stambanan (Ostkustbanan).

Trafikstart:
2017-07-10.

Trafikoperatör: Stockholms lokaltrafik, SL (persontrafik).

Elektrifiering
2017-07-10.

Fjärrblockering: 2
017-07-10. System H.

ATC, ATC-2:
2017-07-10.

Högsta hastighet, Sth: 90 km/t.


Bilden ovan är en skiss som visar stationen Stockholm City i genomskärning. Bild: Trafikverket.
HÄR, kan du hämta en Pdf-fil med bilder/skisser från bygget av Citybanan. Pdf-filen kommer från Trafikverket.


Källor och referenser
Linjebok samt Trafikverket.se
Svenska Järnvägsklubben, SJK Järnvägsdata 2009
TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2022-04-06   /  Rolf Sten
Uppdaterad 2022-04-09 Rolf Sten