HOME
INDEX

160     Stockholm C - Märsta

FÖREGÅENDE
LISTA
(Stockholm C) - Karlberg - Rosersberg - Märsta
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hållställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status
 

Sign Driftplatsens namn Sida Km  Höjd Från NoteringCst (Stockholm C) h 0,000 3 1871-07-17 stn, † G ~ 1922; ansl SWB, Norra stambanan (Ostkustbanan) Hamnspår; PS
Lcst Stockholm C lokalstation         bgd
Nst Stockholm N 0,700 3 1871 stn, †P och infogad i Stockholm C stn 1871- 07-17, †1924-11-24;
St Stockholm 0,700 3 1866-09-20 stn
Nbt Norra Bantorget 1,100 2 1888-05-29 bgd, hst 1994-06-12; I inom Stockholm C stn, serviceanläggning för resandetåg; IH Stockholm V stn 1876, † 1878; provisorisk godsstation för SWB
  Norra Bantorget   1,200   1973-05-21 port 218 m, pendeltågsspåren; dsp
Sbb Sabbatsberg 1,200 2 1924-11-24 BI 1933; ersatt av automatisk linjeblockering; ansl SWB; < Stockholm N
Stockholm N 1,200 2 1866-09-22 blp 1909
Stockholm Bonnierhuset 1,500  
Ke Karlberg 2,100 9 1885 ej vagnslast; ansl statsbanan Karlberg–Värtan, SWB; triangelspår; tillhör Stockholm C ställverk; PS
Ce, Ke Carlberg 2,100 9 1855 stn;
  Karlberg   2,200 10 1909 blp, BI 1933; ersatt av automatisk linjeblockering
   bro   2,700     10 m över statsbanan Karlberg–Värtan
Tmn Tomteboda nedre 2,900 10 1917 fp utbruten till Tomteboda övre fp ~1917, † P 1929-05-15
Tm Tomteboda 2,900 10 1876 fp 1876, +hp+fp 1878, hlp+fp, stn 1890-11-01,
Tmö Tomteboda övre 2,900 13 1917-11-01 fp, linjedelningen Västerås/Uppsala, utbruten ur Tomteboda stn), I infogad i Stockholm C stn. 2017-07-10 anslutning Citybanan, bandel 159.
Gångbron 3,000 11 1979-06-11 hp, hst 1994-06-12; enbart för järnvägspersonal och i vissa spår, fanns inofficiellt tidigare; IH
Tm Tomteboda 3,100 11 1970 stn; ansl statsbanan Karlberg–Värtan, SWB; ej persontrafik; tillhör Stockholm C ställverk; GS
   port   3,700     under SWB
  Norra begravningsplatsen   3,900 11 1887 ssp, BI ~1920; fd Begrafningsstation (gamla linjen)
  Solnavägen   4,000     bro 84 m, flera spår
So Solna blockpost   4,500 10 1917 blp, BI 1935; ersatt av automatisk linjeblockering; <1919 Solna
  Solna anslutning   4,700   ~1965 tunnel 219 m; ansluter till Solna V tunnel
  Solna V   4,800   1965 tunnel 440 m, till Hagalund lokstation
   Solna Ö   4,800   1911-10-01 tunnel 421 m; vid linjeomläggning; dsp
  Solna nya   4,800   1990 tunnel 535 m; vid fyrspårsbygget; dsp
  Solna tunnel   5,100   1990 tunnel 29 m ; överdäckad skärning, ansluter direkt till Solna nya; dsp
So Solna 5,200 5 1955-06-01 stn; PS
Hgl Hagalund h 5,200 5 1866-09-20 hlp 1903-05-01, †1911-10-01; gamla linjen
Ghu Gula huset 6,300 6 1989-05-29 hst 1994-06-12; enbart för järnvägspersonal och i vissa spår; IH
Hgl Hagalund 6,300 6 1955-06-01 hp
Hglö Hagalunds övre v 6,500 6 1919-10-01 hp, †1966-05-22
Udl Ulriksdal v 7,100 10 1920-09-15 stn, †G ~1960; tillhör Stockholm C ställverk; PS
Järva 7,100 10  
Järfva 7,100 10   
Jerfva 7,100 10 1866-09-22 stn
Udln Norra Ulriksdal   7,700 12 1937-05-22 abo, A 1959-05-31; enbart körriktning norrut
  Ulriksdal   8,100   1991-11-24 tunnel 204 m; godstågsförbindelse norrifrån till Hagalund
Söp Sörentorp h 8,900 18 1944.06-05 hp, † 1951-06-15
Sör Sörentorp 9,700 26 1995-05-07 avx, BI 1995-11-18
Kym Kymlinge 10,200 31 1970-05-26 ts, BI 1995-04-09
  Kummelby grusgrop   10,400 33 1910-03-15 grp, BI
Kli,kKym Kymlinge   10,400 33 1937-05-22 abo A 1959-05-31
Hel Helenelund vh 10,900 36 1922-12-22 hp; PH
  Kummelby grusgrop 11,100 36 1866 grp, BI 1916
Kmy Kummelby 12,000 29 1993-09-05 avx , ts 1995-02-26; IS
Tbgs Södra Tureberg   12,700 21 1937-05-22 abo, A 1959-05-31; enbart körriktning söderut
Sol Sollentuna 13,200 1968-05-12 stn 1968-05-12, † G 1991-06-10, I hp 1995-02-04; fd Tureberg; PH
Tbg Tureberg 13,300 17 1869-06-21 hp, stn 1900, T nya namnet Sollentuna 1968-05-12; fd Thureberg
Tbg Tureberg 13,900 16 1995-02-04 ts, BI 1996-09-08; restpost ur Sollentuna stn ställverk
Tbgn Norra Tureberg   14,100 16 1938-05-15 abo, A 1959-05-31; enbart körriktning norrut
Stan Stansen 14,600 16 1994-12-12 avx, BI 1996-09-08
Hgv Häggvik 14,700 16 1996-09-08 stn; ej godstrafik; PS
Hgv Häggvik vh 15,300 18 1932-05-22 hp, † 1996-09-08; uppgått i Häggvik (II) stn
Syk Sykorgen 15,400 18 1994-12-12 avx, BI 1996-09-08
Väh Väderholmen 15,600 15 1970-05 ts, växlar inlagda 1971-06-07, ssp 1994-09-25, BI 1995-05-28
Nrvs Södra Norrviken   16,400 7 1938-05-15 abo, A 1959-05-31
Nrv, Nvk Norrviken 17,100 7 1907-05-01 hlp, stn 1917, I hlp 1938-05-05, T hp 1964, I hp ~1965; PH
Nsm Nattsmygen 18,000 6 1994-06-07 avx, BI 1995-07-02
Rbs Södra Rotebro   18,200 6 1938-05-15 abo, A 1959-05-31; enbart körriktning söderut
R Rotebro 19,000 7 1866-09-20 stn, † G 1991-06-10, *G 1994-01-01; FS
Nrn Norra Rotebro   19,800 6 1938-05-15 abo, A 1959-05-31; enbart körriktning norrut
Atas Antuna S 21,000 13 1994-02-05 avx, BI 1994-11-27; restpost ur Antuna stn
Ata Antuna 21,000 12 1938-05-15 abo, † 1959-05-31
Ata Antuna   21,100 13 1924-11-24 grp, BI 1933
Ata Antuna   21,100 14 1970-05 ts, växlar inlagda 1971-04; övergångsvis uppdelad i Antuna N och Antuna S avx
Atan Antuna N 21,200 14 1994-02-05 avx, BI 1994-11-27; restpost ur Antuna stn
Älv Älvsunda 21,700 15 1992-10-24 avx, BI 1993-02-07
Vys Södra Väsby   23,600 4 1938-05-15 abo, A 1959-05-31; enbart körriktning söderut
Upv Upplands Väsby 24,400 3 1939-05-15 † G 1996-06-10, *G 2000-06-12, † G 2007-06-17; PS
Väsby 24,400 3 -  
Wy Wäsby 24,400 3 1866-09-20 stn
Vyn Norra Väsby   25,200 3 1938-05-15 abo, A 1959-05-31; enbart körriktning norrut
Skby Skavstaby   26,300 16 1969 I inom Upplands Väsby stn, ts 1971-05-24
Urm Urmula 26,400 17 1994-03-15 avx, BI 1996-12-12; restpost ur Skavstaby (I) stn
Lvl Löwenströmska lasarettet h 27,100 15 1943-06-07 hlp, † 1953; sign Lvl
Skby Skavstaby 27,700 9 1994-05-29 avx, fp; ansl Arlandabanan; IS
Vsn Vallstanäs   28,000 6 1938-05-15 abo, A 1959-05-31
      29,000      bro ~100 m över Arlandabanan; Skavstaby västra spåret
Vsn Vallstanäs   29,100 11 1970 ts,  växlar inlagda 1971-04, I infogad i Rosersberg stn 1996-06-04
Rssö Södra Rosersberg   30,900 22 1938-05-15 abo, A 1959-05-31; enbart körriktning söderut
Rs Rosersberg 31,400 22 1866-09-20 stn, † G 1960t; PS
Rsno Norra Rosersberg   32,100 24 1938-05-15 abo, A 1959-05-31; enbart körriktning norrut
Åsy Åshusby h 32,700 27 1966 grp, BI 1950; <1921-06-01 Krogsta grusgrop
Nola Norslunda 33,500 24 1970-05 ts; IS
Bvr (Blackvreten) 34,500 1999-11-25 ts ; fjärrstyrd från Stockholm C; IS
Bra Brista   34,600 18 2005-08-06 avx, lp 2006-07-01, flygbränsleledning till Arlanda; första oljetåg 2006-10-02; GL
Mrsö Södra Märsta   35,900 8 1938-05-15 abo, A 1959-05-31; enbart körriktning norrut
Mr Märsta v 36,800 7 1866-09-20 stn, † G 1988-07-01, *G 2003-01; FS

 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK Järnvägsdata 2009
Statens Järnvägar 1856-1906, 1906
SJ Särtryck nr 646
Jannesson, Åke, m-fl-, SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Statens Järnvägar 1856-1906, 1906
 
TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   / Benny Nilsson   /  Kjell Byström
Uppdaterad/kompletterad 2022-04-09 Rolf Sten