Tomteboda


Denna trafikplats tillhör bandel nr 160
 
Nr Bandel Spårvidd
160 (Stockholm C) - Karlberg - Rosersberg - Märsta 1435
235 (Karlberg) - Sundbyberg N - Spånga - Kallhäll - Enköping 1435
327 (Karlberg) - Albano - Värtan - Loudden Oljehamn inklusive (Albano) - (Stockholm Ö) och (Värtan) - (Ropsten) 1435
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA


Bangårdsskissen från 1930-talet visar spåren i Tomteboda och anslutningen till Värtanbanan. Skiss: ekeving.se

Bilden nedan visar den nya "värtanviadukten" i södra änden av Tomteboda 1917-11-22. Viadukten tillkom i samband med norra stambanans nya dragning förbi Tomtebodas bangård. Till höger skymtar norra stambanans hittillsvarande spår.
Spåret under viadukten, det som efter viadukten går till vänster leder till Värtan. Det som viker av till höger leder till Karlberg och norra stambanan. Foto: Järnvägsmuseet, KDAA14678.


 


HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad och Uppdaterad 2021-01-01 Rolf Sten