HOME
INDEX

327     Karlberg - Loudden Oljehamn

FÖREGÅENDE
LISTA
(Karlberg) - Albano - Värtan - Loudden Oljehamn inklusive (Albano) - (Stockholm Ö) och (Värtan) - (Ropsten)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

 

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringTm (Tomteboda) 0,000 11 1890-11-01 stn; ansl statsbanan Karlberg–Värtan, SWB; ej persontrafik; tillhör Stockholm C ställverk; GS
  port   0,300     under norra stambanan
Ke (Karlberg) 0,000 9 1855 stn; ej vagnslast; ansl statsbanan Karlberg–Värtan, SWB; triangelspår; tillhör Stockholm C ställverk; PS
Nst Stockholm N 1,2 1924-11-24 stn, † 1997-06-09; IS
Nt Norrtull 1,2 1882-05-15 stn, † P 1913-04-15,
Stockholms tull    
Smg Stallmästaregården 2,300 1883-05-01 hp, † 1910
  port         under Roslagsbanan
Abn Albano 2,500 1882-05-15 stn, †P 1913-04-15, I lp s1960t, † 1999-01-01, BI 1999
  (Stockholm Ö)   + 1,388   1885-12-21 stn, Vid sidobana från Albano
Uvk Uggleviken 3,500   1883-06-01 hp, † 1910; fd Ugglevikskällan
Sgn Skuggan 4,000 1890-05-15  
Ktd Kattrumpedalen 4,000   1884-04-15 hp, †1910; < Kattrumpsdalen (Ktd)
Vn Värtan 4,800 2003-10-14 stn, formellt stationsläge flyttat stnhus > teknikhus km 5,5; småbana Stockholms hamnspår; GS
             
Vth Värtans hållplats 5,000 1896-04-30 hp, † ~1902
Wth Wärtans hållplats 5,000    
Vn Värtan 5,537 1882-05-15 stn,  †P 1913-04-15, I lp s1960t, I infogad 2003-10-04
Stfr Stockholms frihamn +2,200 1917-08-06 ssp  provisoriskt, ssp 1919-10-10; GÖ

Statsbanan Karlberg–Värtan
Banans huvudsyfte var att etablera spårförbindelse med Stockholms nya saltsjöhamn vid Lilla Värtan, och den funktionen dominerar ännu genom överföringen av godsvagnar till Finlandsfärjor.
Under vissa tider, bl.a. första världskriget, har utfrakten av järnmalm från Bergslagen via grenspåret från Tomteboda varit betydande. Militärens övnings- och förläggningsetablissemang på norra Djurgården skapade en karakteristisk trafik, medan den allmänna persontrafiken avtog och snart därefter lades ner sedan spårvägen dragits ut till Värtan.

Längd Totalt 8 km.

Trafikförändringar
1882-05-15 *Karlberg–Värtan, 6 km, allmän trafik och Tomteboda–Norrtull, 1 km, godstrafik.
1886-01-01 *Albano–Stockholm Ö, 1 km, godstrafik.
1908 *Tomteboda–Norrtull, persontrafik.
1913-04-15 † Tomteboda–Norrtull, 1 km, och Karlberg–Värtan, 6 km, persontrafik. Militär personal transporterades dock till och med 1918.
1969-06-01 † Albano–Stockholm Ö, 1 km, godstrafik.

Trafik
a) Under banans (första) personförande tid utgick lokaltågen till Värtan från Stockholm C, och de var de enda tåg som fortfarande stannade vid ”gamla” Stockholm N (intill Norra Bantorget). Dennas namn överfördes 1924-11-24 till godsstationen som till en början hade hetat Norrtull.
b) Persontågen Tomteboda–Norrtull var i huvudsak avsedda för SJ-personal men upplåtna för allmänheten.
c) Biltåg till övre Norrland, med sov- och liggvagnar, utgick från Värtan somrarna 1985 och 1986.

Trafikuppehåll
1915-06-09–11-23 Tomteboda–Värtan, all trafik på grund av ombyggnad.

Elektrifiering
1905-06-09–1907 Tomteboda–Värtan, 6 km, experimentell, 6 000–20 000 V, 15, 20 och 25 Hz.
1926-05-15 Karlberg–Stockholm N, 1 km.
1937-11-10 [Tomteboda]–[Stockholm N]–Albano, 3 km.
1939-06-01 [Albano]–Värtan, 3 km.
1940-05-29 [Albano]–Stockholm Ö, 1 km, upphörd före nedläggningen.

Fjärrblockering
1933 Karlberg stn, lokal fjärrstyrning; Stockholm C.
1976-05-30 Stockholm N stn, lokal fjärrstyrning; Tomteboda rbg, överförd till Stockholm C 2001-04-13.
2001-04-13 Tomteboda rbg, bangårdsändarna, lokal fjärrstyrning; Stockholm C.
2003-10-04 [Stockholm N]–Värtan, lokal fjärrstyrning; Stockholm C.

ATC 2003-10-04 Stockholm N–Värtan.

Anmärkning
a) 1967-03-15–1975-12-19 gick godsfärjor Värtan–Nådendal, 1989-06-13 öppnades godsfärjetrafik Värtan–Åbo.
b) Stockholm erhöll 1919 tullstatus som frihamn.
c) Statsbanan byggdes ovanligt nog på entreprenad, av Carl Jehander.
 
Litteratur
Järnvägsdata 2009, Svenska Järnvägsklubben, SJK
Gun-Britt & Åke Jannesson, ”Värtabanan 100 år”, Tåg 4/1982
Margareta Sandlund, ”Värtan förr”, Tåg 5/1981
Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05  Benny Nilsson   /  Kjell Byström
Uppdaterad 2022-04-03 Rolf Sten