HOME
INDEX

326     Stocksund - Långängstorp

FÖREGÅENDE
LISTA
(Stocksund) - Långängstorp
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från Notering
             
Sd/Ssu (Stocksund) h 0,000 7 1885-12-21 hlp, stn 1906, † G 1969-04-01, † 1996-03-30; hamnspår
  spårkorsning         med SRJ hamnspår
Sb/Soby Stockby   0,800 1911-10-15 hp, † 1966-09-25; <1915 Norevägen
Lp/Lgp Långängstorp   1,3 11 1915 hp, †1966-09-25
Långängen   1,3 11 1911-10-15

hp


Stockholm–Rimbo järnvägsaktiebolag, SRJ, byggde 1911 en sidobana mellan Stocksund och Långängen.
Den15 oktober 1911 öppnades den drygt 1 kilometer långa bandelen för allmän trafik.
Den här bandelen var från början en normalspårig (1435mm) spårväg och kom att vara en "isolerad ö". Den ombyggdes i september1934 till smalspår (891mm) och kom därefter att bli en del i SRJ:s övriga nät.
Bandelen trafikerades uteslutande av pendelmotorvagn och byte måste ske i Stocksund. Godstrafik förekom inte.
Trafiken lades ned 1966-09-27 och banan revs upp 1967.

 

Källor och referenser
Järnvägsdata 2009, Svenska Järnvägsklubben, SJK.
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05  Benny Nilsson   /  Kjell Byström
Uppdaterad 2019-01-03 Rolf Sten