Stocksund


Denna trafikplats tillhör bandel nr 317
 
Nr Bandel Spårvidd
317 Engelbrektsplan - Stockholm Ö - Stocksund - (Djursholms Ösby) 891
326 (Stocksund) - Långängstorp 1435/891


Ovanstående ritning över spåren i Stocksund är ritad juni 1910. upp till vänster är spåren mot Stockholm Östra. Till höger går spåren mot Djursholms Ösby samt dåvarande spår till Mörby Verkstad. Nedtill i bild syns spåret mot Långängstorp. Ritning: ekeving.se

Nedanstående flygfoto är taget omkring 1920. Nedtill i bild syns dubbelspåret från Stockholm Östra som övergår till enkelspår då det passerar över Stocksundsbron. Upp till vänster svänger spåren av mot Djursholms Ösby och  Mörby Verkstad. Till höger syns spåret mot Långängstorp. Foto: KCAC01846, Järnvägsmuseet.


HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-04 Benny Nilsson
Uppdaterad/kompletterad 2018-12-28 Rolf Sten