HOME
INDEX

325     Djursholms Ösby - Eddavägen/Svalnäs

FÖREGÅENDE
LISTA
(Djursholms Ösby) - Eddavägen/Svalnäs
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringDs/Djö (Djursholms Ösby) v 6,500 15 1890-12-22 stn, † G 1960t; fd Ösby-Djursholm; <1893 Djursholm, <1915-10-01 Ösby (Y, Ös); PS
Bg/Bgv, Bvg Bragevägen 7,5 7   1924 hp, † 1976-01-01
Sg/Djs Djursholms Sveavägen 8,1 5 1890-12-22 T hlp, I stn, T stn, T hlp 1931, T hp b1940t, † 1976-01-01; fd Sveavägen, Djursholm-Sveavägen
Av Auravägen 8,5   hp, †1937; uppehåll även senare
Djt Djursholms torg   8,7 3 1890-12-22hp, † 1976-01-01; <1968-05-12 Restauranten,
Restaurangen ()
Rtr

Restauranten

 
Restaurangen    
Slottsvägen 9,0 1890-12-22 hp , † 1924; uppehåll även senare
Gem Germania 9,5 1930t hp, † 1976-01-01
Gem

Germaniavägen

9,5   1890-12-22, hp
   
Fk/Djf Djursholms Framnäsviken 9,8 3 1890-12-22 hp, stn ~1895, T hlp 1931, hp 1962, † 1976-01-01; fd Djursholm-Framnäsviken, Djursholm
Framnäsviken; ej mötesmöjlighet 1947–1962
 

Djursholm

         
Vägporten 10,1 1901-06-15 hp, † 1924
Vä/Vgv Vikingavägen 10,6 15 1901-06-15 hp, † 1976-01-01
Ev/Evg Eddavägen/Svalnäs 11,2 11 1901-06-15hlp, T hlp ~1950, †1976-01-01; fd Djursholms Eddavägen
  Djursholms Svalnäs         
Djursholms Eddavägen    
 

 

Djursholms Ösby - Framnäsviken
Den 19 september 1890 hade Djursholms Aktiebolag sökt och fått koncession på en spårväg mellan Framnäsviken och Ösby. Bolaget fick 14 november 1890 tillstånd att bedriva spårvägstrafik med lokomotiv.
Djursholmsbolaget avtalade med Stockholm - Rimbo Järmväg (SRJ) att dom skulle sköta trafiken med Djursholmsbolagets rullande materiel från 20 december 1890 till 1 november 1892.
   Augusti 1892 köpte SRJ bandelen, inklusive rullande materiel för ett belopp på 200 000 kronor. Villkoret var att SRJ skulle anlägga och driva en elektrisk spårväg från Östra station till nedre delen av Engelbrektsgatan samt att med elektrisk drivkraft köra persontrafik från Östra station till Djursholm med minst 20 tågpar dagligen.
    Den 24 november 1892 fick man koncession för den elektriska driften.

15 juni 1901 öppnades den 1 kilometer långa bandelen Framnäsviken - Eddavägen för allmän trafik
    
    1 maj 1912 öppnades den 1,7 kilometer långa bandelen Eddavägen - Svalnäs för allmän trafik.

 
Källor och referenser
Järnvägsdata 2009, Svenska Järnvägsklubben, SJK
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson  /  Kjell Byström
Uppdaterad/kompletterad 2019-01-10 Rolf Sten