HOME
INDEX

323     Djursholms Ösby - Näsbypark

FÖREGÅENDE
LISTA
(Djursholms Ösby) - Näsbypark
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringDs/Djö (Djursholms Ösby) v 6,500 15 1890-12-22 stn, † G 1960t; fd Ösby-Djursholm; <1893 Djursholm, <1915-10-01 Ösby (Y, Ös); PS
Vev Vendevägen 7,200 15   1956hp; PH
  Parkvägen 7,200 15 1912-12-31
Ög/Öga Östberga 7,800 13 1910-12-31 hp, hlp ~1938, hp 1967; PH
  Ap/Alp Altorp 8,500 18 1910-12-31 hp, T hlp ~1930, hp 1961, †G 1960t; PS
  Lhl Lahäll 10,200 11 1928-10-18 hlp, hp 1961; PH
Na/Nbe Näsby allé 11,000 14 1937-05-15  Näsbyallé hp; fd Näsby allé, <1937-09 Alléparken; PH
Np/Nbp Näsbypark h 11,700 14 1937-05-15 hp; PS

 
Den här bandelen kom att byggas ut i 3 etapper.
- 31 december 1901 öppnades den 2 kilometer långa bandelen Ösby - Altorp för allmän trafik.
- 18 oktober 1928 öppnades den 1,7 kilometer långa bandelen Altorp - Lahäll för allmän trafik.
- 25 maj 1937 öppnades den 1,5 kilometer långa bandelen Lahäll - Näsbypark för allmän trafik.

Mer om den här järnvägslinjen finner du HÄR!

 
Källor och referenser
Järnvägsdata 2009, Svenska Järnvägsklubben, SJK
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05  Benny Nilsson  /  Kjell Byström
Uppdaterad/kompletterad 2019-01-10 Rolf Sten