HOME
INDEX

321     Roslags Näsby - Österskär

FÖREGÅENDE
LISTA
(Roslags Näsby) - Österskär
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringRnb (Roslags Näsby) 11,036 12 1934  stn, † G 1969t; PH
Rns/Rnb ((Roslagsnäsby) v 11,036 12 1920-06-01  stn
  (Näsby) 11,036 12 1885-12-21 hlp, stn 1900
  Grindtorp 12,000   12,0 Grindtorp hp 1960, †1968-06-01
  Täby centrum 12,5   12,5 Täby centrum (Täc) 10 hp 1968-06-01; PH
  Tibble 12,5    
  Galoppfältet 13,024   13,1 Galoppfältet (Gpf) 15 hp 1913-05-01, I stn 1993; <1960-08-15 Åkerby; PS
  Åkerby 13,024    
  Viggbyholm 14,224 13   14,3 Viggbyholm (Vb/Vbm) 13 hp 1903-08-20, stn 1907, †G 1960t; PS
  Hägernäs 15,625   15,6 Hägernäs (Hg/Hgä) 10 hp 1929, I stn 1993; PS
  Rydbo 19,944 36   20,1 Rydbo (Rb/Rdb) 36 stn 1901-09-10, †G 1966-05-01; PS
  Täljö 23,142   23,1 Täljö (Tö/Täl) 27 hp 1928; PH
            24,3 stoppställe sto 1950t; skolelever
  Åkers Runö 25,48   25,5 Åkers Runö (Ru/Åru) 11 hlp 1901-09-10, stn ~1918, hlp 1961, T hp 1960t, I hp 1971,
hps 1982-02-20, I stn 1985-11-25; <1947-06-09 Runö; PS
  Runö 25,48 11    
           26,7 Åkers kanal svängbro 24 m 1901, låst 1966
  Åkersberga 27,11 4   27,2 Åkersberga (Å/Åkb) 4 stn 1901-09-10, †G 1960t; fd Åkers Berga; PS
  Åkers Berga 27,1    
  Tunagård   28,6 Tunagård (Tg/Tug) 4 hp 1919-07-01; fd Tuna gård; PH
  Tuna gård 28,54    
  Åkers Grusgrop 28,54    
  Österskär 29,408 3   29,4 Österskär (Ök/Ösk) 3 stn 1906-01-16, †G 1960t; PS

 


Södra Roslags Kustbana (SRK)
D
en 8 oktober 1897 fick Aktiebolaget Södra Roslags Kustbana (SRK) koncession på en smalspårig (891mm) järnväg mellan Roslagsnäsby och Åkersberga.
Kostnaden beräknades till strax över 250 000 kronor.
Österåkers kommun satsade vad man trodde skulle vara en fjärdedel av byggkostnaden men beloppet räckte enbart till en tolftedel eftersom banbygget drabbades av många fördyrande och försenande ras.
Stockholm–Rimbo järnväg gick in med pengar och räddade bolaget.
Bakom förlängningen till Österskär låg ett fastighetsbolag.

Koncession
1897-10-08 Näsby–Åkersberga.
1907-06-04 Åkersberga–Österskär.

Längd 18 km.

Spårvidd 891 mm.

Förvaltningsort Stockholm.

Trafikförändringar
1901-09-10 *Näsby–Åkersberga, 16 km, allmän trafik. Trafiktillståndet (av 1901-06-06) återkallat efter några dagar sedan Täljöbanken åter sjunkit.
1906-01-16 *Åkersberga–Österskär, 2 km, allmän trafik.

Samband
Förlängningen till Österskär byggdes ursprungligen av AB Åkersberga–Trälhavet men övertogs 1906-10 av Södra Roslags kustbana.

Trafik Trafikerades av SRJ.

Trafikuppehåll 1901-06-06–09-09 efter ovan nämnda ras.

Nollpunkt Stockholm Ö.

Banan uppgick 1909-07-01 i SRJ.

Mer om Södra Roslags kustbana finner du HÄR!

 
Källor och referenser
Järnvägsdata 2009, Svenska Järnvägsklubben, SJK
Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   Benny Nilsson  /  Kjell Byström
Uppdaterad/kompletterad 2019-01-10 Rolf Sten