return to table of content

  Västra stambanan The main western line

Av Rolf Sten

Tidtabell 1930 Stockholm - Göteborg
Av tabellen framgår också vilka stationer och lastplatser som fanns/finns längs Västra stambanan
Tidtabell Västra stambanan Stockholm - Göteborg 1930

Return to page top

 Return to Västra stambanan table of content
  Returtåg till västra stambanan "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
sj_vsb__tidtab_1.html senast 2020-01-08