Return to Previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Västra stambanan The main western line

Av Rolf Sten

Banprofil Västra stambanan
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade. De olika stationernas höjd över havet framgår också.
Banprofil Västra stambanan

Banprofilen kommer från Statens Järnvägars minnesskrift från 1906

 Return to table of content
  Returtåg till "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
sj_vsb_profil..html senast uppdaterad 2004-09-22