Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan
CWJ, CVJ, Karlskrona - Växjö Järnväg

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Beskrivning av järnvägen och dess omgivningar.
Description of the railway and it´s surroundings.

I Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876 - 1926 beskrevs järnvägen enligt följande:

Vy över Växjö på 1920-talet.
Vy över Växjö på 1920-talet.Foto efter vykort, samling Rolf Sten.

Karlskrona-Växjö järnväg, 114 km.
Från Växjö, föreningsstation med Växjö-Tingsryds och Växjö - Åseda - Hultsfreds järnvägar, går banan förbi Växjösjön och sjön Trummen genom skogstrakter till Åryds station. Här finnes ett nedlagt järnbruk, där råmaterial utgjordes av myrmalm, som vintertiden upptogs från den invid bruket belägna Årydsjön. Nuvarande industri är såg och större lådfabrik.

Åryds station omkring 1916
Åryds station omkring 1916. Stationen öppnades för trafik 5 augusti 1874. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Hofmantorp station omkring 1920
Hofmantorp station omkring 1920. Stationen öppnades för trafik 5 augusti 1874. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

  Därefter fortsätter linjen till Hovmantorp, vackert beläget vid sjön Rottnen, större stationssamhälle med såg och flera smärre glasbruk, samt genom glest bebyggda skogstrakter till Lessebo, föreningsstation med Kosta järnväg och större industrisamhälle med Lessebo pappersbruk och A.-b. Karlskrona träexports sågverk.

Tågmöte i Lessebo 1941. Rälsbussen mot Växjö har just anlänt och det inväntande godståget mot Karlskrona har just fått avgångssignal och håller på att starta.
Tågmöte i Lessebo 1941. Rälsbussen mot Växjö har just anlänt och det inväntande godståget till Karlskrona har just fått avgångssignal och håller på att starta. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

Flygfoto över Lessebo 1937. Bortåt i bild är mot Växjö. Strax ovanför bildens mitt kan man hur Kosta - Lessebo Järnväg svänger ut till höger.
Flygfoto över Lessebo 1937. Stationen i Lessebo öppnades för trafik 5 augusti 1874. Bortåt i bild är mot Växjö. Strax ovanför bildens mitt kan man hur Kosta - Lessebo Järnväg svänger ut till höger. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

    Banan passerar därefter genom så gott som fullständig vildmark Tjugosjö lastplats,
 Skruvs station med såg och glasbruk, Moshult vid större torvströmosse, som bearbetas för andelsförening, och når Emmaboda. Denna station är föreningsstation med Kalmar järnvägar och ligger lika långt från Växjö, Karlskrona och Kalmar, 57 km. Samhället har fått så stor utveckling, att köpingsrättigheter begärts. De större industrierna äro fönsterglasbruk, såg och snickerifabrik

Skruv station på 1920-talet. Stationen öppnades för trafik 5 augusti 1874
Skruv station på 1920-talet. Stationen öppnades för trafik 5 augusti 1874. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum..

Emmaboda station på 1930-talet. Stationshuset ombyggdes och utökades under senare halvan av 1920-talet
Emmaboda station på 1930-talet. Stationshuset ombyggdes och utökades under senare halvan av 1920-talet. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

   Från Emmaboda går banan i sydlig riktning genom lövskog och tätare bebyggda trakter, öster om sjön Törn med Linnefors lastplats, till Vissefjärda station med såg och bobinfabrik, passerar 4 km. därifrån gränsen till Blekinge och Saleboda station med det några km. därifrån belägna Blekinge läns sanatorium Fur, fortsätter till Holmsjö med järnvägsbolagets torvströfabrik i närheten, går väster om sjöarna Sillhövden och Nävrasjön förbi Nävragöls station och följer därefter Rödebyån genom en mycket vacker trakt till Spjutsbygds station. 

Spjutbygds station 1934 
Spjutbygds station 1934. Stationen öppnades för trafik 5 augusti 1874. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

  Genom bördiga trakter med utpräglad Blekingenatur, uppnås därefter Rödeby och Torskors stationer. Nära den sistnämnda ligga den för sin säregna vegetation kända Vedeby sandgrav och ett 30-tal bautastenar.

   Från Torskors går banan till Gullberna hållplats och föreningsstation (Blekinge kustbanor och Östra Blekinge järnväg) samt parallellt med dessa banors spår till Karlskrona, som har många sevärdheter och vackra omgivningar.
   Direkta sovvagnar mellan Karlskrona och Stockholm äro insatta dag!. under sommaren och vissa dagar i veckan vintertid. Direkta sittvagnar gå i två tåg dagligen mellan Karlskrona och Göteborg.

Karlskrona station omkring 1930. CWJ lok nummer 19 med persontåg har just ankommit från Växjö.
Karlskrona station omkring 1930. CWJ lok nummer 19 med persontåg har just ankommit från Växjö. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

 

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


Train back to table of content
  Returtåg till CVJ innehållsförteckning


© Rolf Sten
cvj_beskrivning.html senast uppdaterad 2008-10-12