Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


KJ, Kalmar Järnväg(ar)

Av Rolf Sten 

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow

Under construction

Snabbfakta (facts about KJ) (xxxxxx) 

Under construction

Historik (History) (xxxxxx)  

Maps. Southern and northern section

Översiktskarta Kalmar Järnvägar, KJ (Key map) 1999-04-15)

Maps. Southern and northern section

Karta (map) Kalmar Järnväg, KJ (1999-04-15)

Map Kalmar Järnvägar 1930Southern and northern section

Tidtabell 1930 Sträckorna : Kalmar C - Nässjö - Kalmar C,
Kalmar C - Emmaboda - Kalmar C
(2001-10-18) 

Map Kalmar Järnvägar 1930Southern and northern section
Banprofil (line gradient) (2003-03-10)  

kalmar station 8 Th. August 1924
KJ köpte 1917 två stycken tenderlok tillverkade av Motala Verkstad. Loken hade axelföljden D det vill säga 4 drivande axlar. Tendern var treaxlig. Loken, som var av samma typ som Statens Järnvägars E-lok, numrerades vid KJ som nummer 15 och 16. Bilden är från Kalmar C och visar jubileumståg (50-års jubileet) nummer 1924 den 8 augusti 1924. Stationshuset är i det utförande som det fick efter ombyggnaden 1911. Foto: Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift.  Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"

 


© Rolf Sten
kj_jvgar.htm senast uppdaterad 18 oktober 2001