Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


VTJ,
Växjö - Tingsryds Järnväg
 

Av Rolf Sten


Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den röda pilen ( make your choice and click at the red arrow)
Snabbfakta (facts about VTJ) Snabbfakta (facts about VTJ) (2005-10-28)
Karta Växjö-Tingsryds Järnväg (Map VTJ) Karta Växjö-Tingsryds Järnväg (Map VTJ) (2000-11-26)
Tidtabell VTJ 1917 Timetable VTJ 1917  Tidtabell VTJ 1917 Timetable VTJ 1917 
Tidtabell VTJ 1930 Timetable VTJ 1930 Tidtabell VTJ 1930 Timetable VTJ 1930
Banprofil VTJ Line gradient

Tegnaby station at VTJ year 1904
Tegnaby station vid Växjö - Tingsryds Järnväg år 1904. Stationen som låg 9 kilometer söder om Växjö öppnades för trafik 28 november 1897. Bortåt i bild är i riktning mot Växjö. Den uniformerade mannen på bilden är troligen stations- föreståndaren Johan August Holmér född 14 februari 1879 i Växjö. Foto efter gammalt vykort: Rolf Sävström

Nästa sida Next page


 Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "smalspåriga järnvägar"

 


© Rolf Sten
vtj.html senast uppdaterad
2006-09-17