Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan
CWJ, CVJ, Karlskrona - Växjö Järnväg

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

CVJ, grafisk tidtabell gällande från 15 maj 1930  Av tabellen framgår också vilka stationer och lastplatser som fanns längs CVJ linje
CVJ, grafisk tidtabell gällande från 15 maj 1930, Karlskrona - Växjö - Alvesta

Return to page top

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

 Return to xxx table of content
  Returtåg till CVJ "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
cvj_gradisk_tidtab.html senast uppdaterad
2008-10-12