Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


CWJ, Karlskrona - Växjö Järnväg

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow
Snabbfakta, CWJ del 1/2 (Facts CWJ) Snabbfakta, CWJ del 1/2( Facts CWJ) (2008-10-12) 
Snabbfakta, CWJ del 2/2 (Facts CWJ) Snabbfakta, CWJ  del 2/2 (Facts CWJ) (2008-10-12) 
Karta  CWJ ( map.CWJ) Karta  CWJ ( map.CWJ) (2008-10-12) 

Tidtabell CWJ från 1930 (Timetable CWJ
Tidtabell CWJ från 1930 (Timetable CWJ) (2008-10-12)  
Grafisk tidtabell CWJ från 1930 (graph CWJ 1930) Grafisk tidtabell CWJ från 1930 (graph CWJ 1930) (2008-10-12) 
Beskrivning av CWJ linje (description of CWJ line) Beskrivning av CWJ linje (description of CWJ line) (2008-10-12) 
Ritning Växjö 1874 (drawing Växjö yard 1874) Ritning Växjö 1874 (drawing Växjö yard 1874) (2008-10-12) 
Ritning Växjö 1924 (drawing Växjö yard 1924) Ritning Växjö 1924 (drawing Växjö yard 1924) (2008-10-12)  
Ritning Karlskrona 1874 (drawing Karlskrona yard 1874) Ritning Karlskrona 1874 (drawing Karlskrona yard 1874) (2008-10-12)  
Ritning Karlskrona 1924 (drawing Karlskrona yard 1924) Ritning Karlskrona 1924 (drawing Karlskrona yard 1924) (2008-10-12)  
Banprofil (line gradient)
Banprofil (line gradient) (2008-10-12)  
Mer om "Emmabodabanan" kan du läsa här Mer om "Emmabodabanan" kan du läsa här!
 
Karlskrona - Växjö Järnväg, 1874-års tåg
Karlskrona - Växjö Järnväg, 1924-års tåg
50 år av persontågens utveckling. Översta bilden visar 1874-års tåg bestående av lok nummer 6 "Blekinge" och samtida tvåaxliga  personvagnar.
Undre bilden visar 1924-års tåg bestående av lok nummer 18 tillsammans med de senare årens anskaffade personboggivagnar. Foto: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926.

 

Nästa sida Next page

Källor: Sveriges Järnvägsmuseum, Sveriges lokstationer,
Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926.
Svensk Järnvägsstatistik. Riksarkivet. Järnvägsdata 1999.


Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"

© Rolf Sten
cvj_inneh.html senast uppdaterad
2010-02-13