Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida


Åter till normalspår huvudsida?
Klicka i bilden ovan


Botniabanan
Färglinje

Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
 

Prehistory

Förhistoria Botniabanan (Prehistory) (2023-01-06) 

Facts

Snabbfakta (Facts Botniabanan) (2023-01-06) 
Följande bandelar bildar Botniabanan: 046, 048

 

Karta över Botniabanan

Större karta? Klicka på kartan ovan!

Källor: Jan Stattin, Trafikverket,  Järnvägsmuseet, Sveriges lokstationer, Svensk Järnvägsstatistik. Riksarkivet. Svenska Järnvägsklubben Järnvägsdata 1999, 2009.  Wikipedia.

Nästa sida Next page


Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"


Spår

© Rolf Sten
index.html senast uppdaterad 2023-01-07

Adressbild