Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Botniabanan
Färglinje

Rolf Sten

Snabbfakta Botniabanan
Från Wikipedia med viss redigering och komplettering med text och bilder.:

I projektet Botniabanan har Banverket haft ansvar för den fysiska planeringen av Botniabanan samt ansvaret för drift och underhåll. Bolaget Botniabanan AB har ansvarat för finansiering, upphandling och byggande av banan.

I de flesta järnvägsinfrastrukturprojekt ansvarar Trafikverket (tidigare Banverket) för planering och byggande. Trafikverket ska även, med utgångspunkt i ett trafikslagsövergripande perspektiv, ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar.


Botniabanan är en järnväg i Ångermanland och Västerbotten i norra Sverige.
Den avgrenar sig från Ådalsbanan vid Västeraspby nära Kramfors - Sollefteå flygplats strax söder om Ångermanälven, och går via Örnsköldsvik och Nordmaling till Umeå.

Strax norr om Bjästa, bro och viadukt över Nätraån och dess dalgång
Strax norr om Bjästa, bro och viadukt över Nätraån och dess dalgång. Foto: 2011-06-14 Börje Göransson.
 

Järnvägen är 190 kilometer lång och har totalt 140 broar och 25 kilometer tunnel.
Banan är enkelspårig men försedd med 22 mötesstationer.
Maximal hastighet är 250 km/h för persontåg och 120 km/h för godståg med maximal axelvikt på 25 ton.

Järnvägen byggdes mellan 1999 och 2010, efter att Sveriges riksdag 1996 beslutat att banan skulle byggas.
Banan öppnades för godstrafik mellan Örnsköldsvik och Husum i oktober 2008 och mellan Västeraspby och Örnsköldsvik i oktober 2009.
 

Botniabanan invigs och tas i trafik
Formellt invigdes Botniabanan, Västeraspby - Umeå, av Kungen den 28 augusti 2010. I och med detta startade persontrafik mellan Örnsköldsvik och Umeå östra station, i Norrtågs regi.
28 augusti 2010 kl 12.23 Det Kungliga invigningståget passerar över Veckefjärden
28 augusti 2010 kl 12.23 Det Kungliga invigningståget passerar över Veckefjärden, strax söder om Örnsköldsvik. Foto: Börje Göransson. Större bild? Klicka på bilden!

SJ:s nattåg Stockholm/Göteborg - Umeå/Luleå/Narvik hade då också kört på banan sedan 2010, då via Mellansel - Örnsköldsvik fram till juli 2012.

Först 2012, sedan upprustningen av Ådalsbanan var klar, kunde man utnyttja Botniabanans hela kapacitet.
Med start i augusti 2012 togs hela sträckan mellan Sundsvall och Umeå i trafik med regionaltåg.
Från 9 december 2012 startade SJ trafik med snabbtåg (SJ 3000) mellan Stockholm och Umeå.
Från 13 december 2020 började både SJ och Vy Tåg med nattåg på Botniabanan. SJ kör Umeå–Göteborg/Stockholm och Vy Tåg kör Narvik/Luleå–Stockholm.

Kostnaden för Botniabanan blev 15 miljarder kronor exklusive räntor, räknat i löpande priser.
För att få full nytta av Botniabanan fattade riksdagen även beslut om att förbättringar skulle göras på banor längre söderut, särskilt Ådalsbanan, vilket kostade 6,6 miljarder kronor.Allmänt
Plats Sverige
Sträcka Nyland–Umeå

Anslutande linjer

- Ådalsbanan
- Järnvägslinjen Mellansel–Örnsköldsvik
- Järnvägslinjen Vännäs–Umeå–Holmsund

Organisation
Invigd 28 augusti 2010
Ägare Svenska Staten
Infrastruktur­förvaltare Trafikverket

Trafikoperatör

- Norrtåg
- Vy Tåg
- SJ AB
- Green Cargo

Tekniska fakta
Längd
185 kilometer
Antal spår Enkelspår med mötesspår
Spårvidd 1435 millimeter (Normalspår)
Största tillåtna axellast 25 ton
Största lutning 10 ‰
Minsta kurvradie 3 200 m
ATC Nej (Banan har ERTMS)

ERTMS E2.
(Text  från Trafikverket: Det nya signalsystemet driver på digitalisering inom järnvägen och är en förutsättning för höghastighetsjärnvägar och framtida automation. European Rail Traffic Management System (ERTMS) är ett EU-gemensamt signalsystem. Trafikverket ansvarar för införandet i Sverige. Vi gör det i nära samarbete med branschen.)


Fjärrblockering
Ja

Högsta hastighet
250 km/h

Elektrifierad
(kontaktledning) 28 augusti 2010

Matning
15 kV 1 fas 16 ⅔ Hz

Lastprofil C

Örnsköldsvik Norra, ÖKN 2011-10-19. Möte mellan resandetåg, Norrtåg, mot Umeå och ett tomt timmertåg på väg till Örnsköldsvik. Foto: Börje Göransson. Större bild? Klicka på bilden!.

Örnsköldsvik Norra, ÖKN 2011-10-19. Möte mellan resandetåg, Norrtåg, mot Umeå och ett tomt timmertåg på väg till Örnsköldsvik.


Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida  


Train back to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning


Spår

© Rolf Sten
ssnabbfakta..html senast uppdaterad 2023-01-07
Adressbild