Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida


Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


NÖJ, Norra Östergötlands Järnvägar

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den röda pilen. Make your choice and click at the red arrow

Snabbfakta (facts about NÖJ) Snabbfakta (facts about NÖJ) (2010-01-11) 
NÖJ. Beskrivning av Järnvägens sträckning Beskrivning av Järnvägens sträckning  (2010-01-11) 
Norra Östergötlands Järnvägar under åren 1924 - 1934 Norra Östergötlands Järnvägar under åren 1924 - 1934  (2010-01-11) 
Trafikförvaltningen Östergötlands smalspåriga järnvägar, TÖJ, T. Ö. J. Trafikförvaltningen Östergötlands smalspåriga järnvägar, TÖJ, T. Ö. J.  (2010-01-11) 
Norra Östergötlands Järnvägar rekonstrueras Norra Östergötlands Järnvägar rekonstrueras och köper MÖJ  (2010-01-11) 
Centralisering och rationalisering av verkstadsdriften vid T. Ö. J. Centralisering och rationalisering av verkstadsdriften vid T. Ö. J.  (2010-01-11) 
Revision av bestämmelserna för T.Ö.J., och eventuell sammanslagning med N.V.H.J. Revision av bestämmelserna för T.Ö.J., och eventuell sammanslagning med N.V.H.J.
Norra Östergötlands Järnvägar N. Ö. J. rullande materiel N. Ö. J. rullande materiel  (2010-01-11) 
Norra Östergötlands Järnvägar Tidtabellerna under åren 1934 - 1944 Tidtabellerna under åren 1934 - 1944  (2010-01-11) 
Trafiken och trafikutvecklingen Trafiken och trafikutvecklingen (2009-01-31)
Järnvägen säljs till staten Järnvägen säljs till staten och efterhand nedläggning  (2010-01-11) 
Karta, Norra Östergötlands Järnvägar  (Map NÖJ) Karta, Norra Östergötlands Järnvägar  (Map NÖJ)  (2010-01-11) 
Tidtabell 1917 (Timetable NÖJ 1917) Tidtabell 1917 (Timetable NÖJ 1917) (2001-04-25)
Tidtabell 1930 (Timetable NÖJ 1930) Tidtabell 1930 (Timetable NÖJ 1930) (2001-04-25)
NÖJ grafisk tidtabell 1944 NÖJ grafisk tidtabell 1944  (2010-01-11) 
Banprofil (Line gradients NÖJ) Banprofil (Line gradients NÖJ) (2001-04-25)
Mer info om NÖJ hittar du på Stig Lundins historiska sida Mer info om NÖJ hittar du på Stig Lundins historiska sida 

Finspång omkring 1923. Ett persontåg draget av lok nummer 14 är snart klart för avgång mot Norrköping
Finspång omkring 1923. Ett persontåg draget av lok nummer 14 är snart klart för avgång mot Norrköping. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

 

Nästa sida Next page


 Train back to History and page "narrow gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "smalspåriga järnvägar"
 
Källor: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926, Sveriges Järnvägsmuseum, Sveriges lokstationer, Svensk Järnvägsstatistik. Riksarkivet. Järnvägsdata 1999. Lars-Olov Karlsson, Från Wadstena till Vadstena , Norra Östergötlands Järnvägar och Mellersta Östergötlands Järnvägar under åren 1924 - 1944. Svenska elmotorvagnar.

 


© Rolf Sten
noj.html senast uppdaterad 2010-01-11