Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

 NÍJ, Norra Östergötlands Järnvägar

av Rolf Sten

Previous page Föregående sida

Banprofil NÖJ.
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade. De olika stationernas höjd över havet framgår också.
Line gradient NÖJ

 

Previous page Föregående sida


Till sidans början. To page top

  Return to  table of content
  Returtåg till NÖJ "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
noj_profil..html senast uppdaterad 25 april 2001