Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

 
MÅJ,
Mönsterås - Åseda Järnväg,
Mönsterås Järnväg

Av Rolf Sten


Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den röda pilen. Make your choice and click at the red arrow
Snabbfakta (facts about MÅJ) Snabbfakta (facts about MÅJ) (2010-08-02)
Karta MÅJ (Map MÅJ) Karta MÅJ (Map MÅJ) (2006-02-05)
Tidtabell MÅJ 1930 Timetable MÅJ 1930 Tidtabell MÅJ 1930 Timetable MÅJ 1930 
Banprofil MÅJ Line gradient Banprofil MÅJ Line gradient

MÅJ railvar at Mönsterås 1939

MÅJ motorvagn nummer 10 med tillkopplad CF personvagn i Mönsterås 1939. Tåget är klart för avgång mot Fagerhult. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

 

Nästa sida Next page


 Train back to History and page "narrow gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "smalspåriga järnvägar"


Källor: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926, Sveriges Järnvägsmuseum, Sveriges lokstationer, Svensk Järnvägsstatistik. Riksarkivet. Järnvägsdata 1999, Kalmar nations skriftserie 1978. 

 

 

© Rolf Sten
index.html senast uppdaterad 2010-08-02