Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan
 MÅJ, Mönsterås - Åseda Järnväg, Mönsterås Järnväg

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida

Banprofil MÅJ.
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade. De olika stationernas höjd över havet framgår också.

Line gradient MÅJ

Till sidans början. To page top

Previous page Föregående sida

  Return to  table of content
  Returtåg till innehållsförteckning

© Rolf Sten
maj_profil..html senast uppdaterad 2006-01-28