Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida
Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

 
KTsJ, Kalmar - Torsås Järnväg

Av Rolf Sten 


Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den röda pilen. Make your choice and click at the red arrow
Snabbfakta (facts about KTsJ) Snabbfakta (facts about KTsJ) (2021-01-22)
Beskrivning av KTsJ linje 1925 (description of KTsJ line) Beskrivning av KTsJ linje 1925 (description of KTsJ line) (2006-02-05) 
Karta KTsJ  (Map KTsJ) Karta KTsJ  (Map KTsJ) (2006-02-05)
Tidtabell KTsJ 1930 Timetable KTsJ 1930  Tidtabell KTsJ 1930 Timetable KTsJ 1930 
Banprofil KTsJ Line gradient Banprofil KTsJ Line gradient

KTsJ engine No 12 at Kalmar year 1910
Spåren mellan Kalmar Central och Kalmar Västra 1910. Det vänstra spåret är smalspåret för KTsJ och Kalmar - Berga, KBJ. Det högra spåret är Kalmar Järnvägars normalspår. Bortom sista vagnen till höger kan man ana Kalmar Central. Godståget är ett KTsJ godståg draget av KTsJ tenderlok nummer 12. Loket bygges av Vagn & Maskinfabriken i Falun 1902 och levererades samma år. Axelföljden var 2B-2, det vill söga två löpaxlar följda av två drivaxlar samt en tvåaxlig tender. 1929 byggdes loket om till tanklok och fick axelföljden 2B1. Efter förstatligandet 1941 fick det SJ nummer Wp 3002. Loket skrotades 1956. Foto samling stig Nyberg.

Nästa sida Next page


 Train back to History and page "narrow gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "smalspåriga järnvägar"


Källor: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926, Sveriges Järnvägsmuseum, Sveriges lokstationer, Svensk Järnvägsstatistik. Riksarkivet. Järnvägsdata 1999.  Kalmar nations skriftserie 1978 


© Rolf Sten
index.html senast uppdaterad 2021-01-22