Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan
 KTsJ, Kalmar - Torsås Järnväg

Av Rolf Sten

Beskrivning av järnvägen och dess omgivningar.
Description of the railway and it´s surroundings.

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


I Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift beskrevs den återstående delen av järnvägen enligt följande:

Kalmar - Torsås järnväg, 40 km.
Kalmar Västra station year 1924
Kalmar Västra station omkring 1924. Föreningsstation med Kalmar - Berga Järnväg. Foto: Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1926.

Järnvägen utgår från Kalmar centralstation å gemensamt spår med Kalmar - Berga järnväg till Kalmar Västra. Efter övergången av Törnebyån passerar järnvägen Rinkabyholms hållpl. och villasamhälle, naturskönt beläget vid Kalmarsund, går vidare genom björk- och ekdungar till Hossmo station nära den gamla kyrkan med samma namn. Banan fortsätter över odlad bygd förbi Kölby hållplats och herresäte till Ljungbyholms station, belägen i vacker, odlad trakt. Över Ljungbyån leder en betongbro med 15 m. spann och därefter når banan längs en ovanligt bred rullstensås Vassmolösa station, delvis omgiven av vacker barrskog, vilket i förening med den högre terrängen förlänar denna trakt ett härligt klimat. Vid stationen ligger ett väldigt grustag, och grustransporterna å banan ha länge för järnvägen varit en god inkomstkälla. I regel lastas omkring 200 vagnar grus, sten och s. k. finsand pr månad. Grusgropen omfattar ett område av omkr. 10 tunnland, och gruslagret kommer att räcka under oöverskådlig tid, även med ganska kraftig avsättning. En fabrik för tillverkning av cementvaror finnes anlagd i grusgropen, och därjämte driver järnvägsbolaget med egen stenkross tillverkning av makadam.
The gravel pit att Vassmolösa year 1924.
Det stora grustaget i Vassmolösa omkring 1924. Foto: Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1926.

  Härefter fortsätter järnvägen genom öppna och odlade fält, omväxlande med täcka ek- och björkdungar. Vid Kvarnlyckans station vittnar betvågen om det högt uppdrivna jordbruket i denna trakt. Hagbyån passeras därefter å en bro med 10 m. spann. Vid Halltorps station ändrar trakten natur genom förekomsten av vidsträckta skogar, som till största delen tillhöra det åldriga och minnesrika godset Värnanäs.

Söderåkra station year 1925
 Söderåkra station omkring 1925. Till höger i bild är i riktning mot Torsås. Foto: Sveriges Järnvägsstationer 1926. 

Genom odlade och bebyggda trakter når banan därefter Söderåkra station i naturskön omgivning. Kort därpå följer Ekaryds hållplats, som tillkommit på grund av den i närheten liggande brunnsorten. Fortfarande genom odlade bygder och efter övergång av Applerumsån uppnår järnvägen slutligen Torsås, föreningsstation med Östra Blekinge järnväg (linjerna Kalmar - Torsås, Torsås - Bergkvara och Torsås - Gullaboby).
KTsJ linje at Värnanäs year 1924
KTsJ linje i närheten av Värnanäs omkring 1924. Foto: Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1926.

 

Till sidans början. To page top

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

  Return to  table of content
  Returtåg till innehållsförteckning

© Rolf Sten
ktsj_beskrivning.html senast uppdaterad 2021-01-22