Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan
KTsJ, Kalmar - Torsås Järnväg

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida

Banprofil KTsJ.
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade.
De olika stationernas höjd över havet framgår också.

KTsJ line gradient

Till sidans början. To page top

Previous page Föregående sida

  Return to  table of content
  Returtåg till innehållsförteckning

© Rolf Sten
ktsj_profil..html senast uppdaterad 2021-01-22