Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Retur till innehållsförtecknig. R
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

 
ASLJ,
Askersund - Skyllberg - Lerbäcks Järnväg
 
SB, Skyllbergs bruks Järnväg

Av Rolf Sten


Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den röda pilen. Make your chice and click at the red arrow

Snabbfakta 1/2 (facts about ASLJ & SB) Snabbfakta 1/2 (facts about ASLJ & SB) (2004-12-29)
Snabbfakta 2/2 (facts about ASLJ & SB) Snabbfakta 2/2 (facts about ASLJ & SB) (2004-12-29)
Karta Askersund - Skyllberg - Lerbäcks Järnväg & Skyllbergs bruks Järnväg (Map ASLJ & SB) Karta Askersund - Skyllberg - Lerbäcks Järnväg & Skyllbergs bruks Järnväg (Map ASLJ & SB) (2000-04-26)
Tidtabell ASLJ 1917 Timetable ASLJ 1917  Tidtabell ASLJ 1917 Timetable ASLJ 1917 
Tidtabell ASLJ 1930 Timetable ASLJ 1930 Tidtabell ASLJ 1930 Timetable ASLJ 1930  (2002-01-23)
Banprofil ASLJ Line gradient Banprofil ASLJ Line gradient


ASLJ, Skyllbergs bruk 1898
1898 besökte Oscar II Skyllbergs Bruk. Bilden är tagen vid detta tillfälle och visar den välputsade stationen med "mottagningskommittén". Tåget drogs av lok nummer 2 "SKYLLBERG" och nummer 3 "SKYLLBERGS BRUK". Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum. 
 
Nästa sida Next page

 

 Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "smalspåriga järnvägar"


© Rolf Sten
aslj.htm senast uppdaterad 2007-06-28