Retur till innehållsförtecknig. RÅter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

ASLJ, Askersund - Skyllberg - Lerbäcks Järnväg
SB, Skyllbergs bruks Järnväg
  

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida  

Banprofil ASLJ.
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade. De olika stationernas höjd över havet framgår också.

Banprofil ASLJ. Line gradient


Till sidans början. To page top  
Previous page Föregående sida  

  Return to NHJtable of content
  Returtåg till ASLJ "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
aslj_profil..html senast uppdaterad 26 april 2000