Retur till innehållsförtecknig. R
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

ASLJ, Askersund - Skyllberg - Lerbäcks Järnväg
SB, Skyllbergs bruks Järnväg

Av Rolf Sten


ASLJ, Askersund - Skyllberg - Lerbäcks Järnväg
SB,
Skyllbergs bruks Järnväg

ASLJ map
De rödstreckade järnvägarna var bruksbanor som tillhörde Skyllbergs bruk.
Kartan är hämtad ur Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift.
Bearbetad, ändrad och färglagd av Rolf Sten

Back to page top  
Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

 Return to NHJ table of content
  Returtåg till "ASLJ" innehållsförteckning

© Rolf Sten
aslj_karta.html senast uppdaterad 26 april 2000