Retur till innehållsförtecknig. R
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

ASLJ, Askersund - Skyllberg - Lerbäcks Järnväg
SB, Skyllbergs bruks Järnväg
  

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Tidtabell 1917.
I tabellen framgår också vilka stationer och lastplatser som fanns längs ASLJ.
Timetable ASLJ 1917

 

Till sidans början. To page top  
Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

  Return to NHJtable of content
  Returtåg till ASLJ "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
aslj_tidtab.html senast uppdaterad 26 april 2000