Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

TGOJ, Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar

Av Rolf Sten


Rullande materiel (Rolling stock)

Elektriskt- dieselelektriskt- och dieseldrivna motorvagnar vid TGOJ, Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar

 I dagarna har till TGOJ levererats 4 hypermoderna rälsbussar med stålkarosserier, vilka här "knäppts" på första provturen. I tidningen Signalen nummer 54 år 1951 pryddes omslaget av vidstående bild.
Bildtexten är som följer: TGOJ har länge haft de ojämförligt strörsta inkomsterna av sin malmtrafik Grängesberg - Oxelösund men under senare år har emellertid persontrafiken utvecklats livligt genom en tätare tågrörelse, främst genom insättandet av rälsbussar. I dagarna har till TGOJ levererats 4 hypermoderna rälsbussar med stålkarosserier, vilka här "knäppts" på första provturen.    Dessa bussar skall sättas in i snabbtrafik på sträckan Nyköping - Eskilstuna - Västerås. Foto: Thord Olsson.

Förklaringar till tabellen nedan:
Nr= inventarienummer (number), Namn/Littera= (Name/Class), Axelf=Axelföljd, Tillv/nr= Tillverkare/tillverkningsnummer (manufacturer/manufacturing number, År=tillverkad år (manufacturing year), Till TGOJ= År då loket kom till TGOJ respektive överföres till TGOJ (year when the engine came to OFWJ or was tranfered to TGOJ), Före detta = Före detta ägare (former owner), † Skrot/sl, Slopad=(Scraped/abolish year), Anmärkning=(comment), t= till (to).
ASJ = AB Svenska Järnvägsverkstäderna. ASJF = AB Svenska Järnvägsverkstäderna Falun. HC = Hilding Carlssom Umeå. NOHAB= Nydqvist & Holm Trollhättan.
Nr Namn/Littera Axelf Tillv/nr År Till TGOJ Före detta † Skrot Anmärkning
- - - - - År sl, Slopad
X20-1 YOal04 nr 201-204, fyrvagnståg, ASEA/HC 1956 sl 1989
X20-2 YOa104 nr 205-208, fyrvagnståg ASEA/HC 1956 uthyrt t VL
X20-3 YOa104 nr 209-212, fyrvagnståg ASEA/HC 1957 uthyrt t VL
X21-1 YOa202 nr 221-222, tvåvagnståg ASEA/HC 1958
X21-2 YOa202 nr 223-224, tvåvagnståg ASEA/HC 1958 sl 1986
X21-3 YOa202 nr 225-226, tvåvagnståg ASEA/HC 1958 X22-11, X21-3 fd X21-10 se nedan!
X21-4 YOa202 nr 227-228, tvåvagnståg, ASEA/HC 1958 sl 1991
X21-5 YOa202 nr 229-230, tvåvagnståg ASEA/HC 1958 1988 X22-14
X21-6 YOa202 nr 231-232, tvåvagnståg, ASEA/HC 1958 sl 1991
X21-7 YOa202 nr 233-234, tvåvagnståg ASEA/HC 1958 1982 X22-11
 
X21-8 YOa202 nr 235-236, tvåvagnståg, ASEA/HC 1959 1982 X22-12
X21-9 YOa202 nr 237-238, tvåvagnståg ASEA/HC 1959 1982 X22-13
X21-10 YOa202 nr 239-240, tvåvagnståg ASEA/HC 1959 19xx X21-3
X22-11 se X21-7!
X22-12 se X21-8!
X22-13 se X21-9!
X22-14 omb 1988 av P.-vagn 228 fr X21-4 och B-vagn 230 fr X21-5
X23 201 trevagnståg, omb 1991 av vagnarna 201, 206 och 224. Se ovan!
959 X16 ASEA/ASJ 1955 1985 fd SJ X16 959 † 1990
974 X16 ASEA/ASJ 1955 1985 fd SJ X16 974 † 1990
975 X16 ASEA/ASJ 1955 1986 fd SJ X16 975 sl 1987
976 X17 ASEA/ASJ 1955 1986 fd SJ X17 976 † 1990
Elmotorvagnssläp
2076 UBF7Z Eksjö 1960 1985 fd SJ UBF7Z 2076 sl 1987
Motorvagnar / Rälsbussar
3 4-axl Deva 32 1926 1931 fd OFWJ 3 1947 omb t personv CF86
4 4-axl Deva 35 1926 1931 fd OFWJ 4 1944 omb t personv CF84
5 4-axl Deva 37 1927 1931 fd OFWJ 5 1958 tjv Q 9026 (2-axl)
6 4-axl Deva 38 1927 1931 fd OFWJ 6 1944 omb t personv CF 85
7 YdO,Y06,YCOt,YBOt 4-axl HC 1939 1939 † 1956
8 YdO,Y06,YCOt,YBOt 4-axl HC 1939 1939 sl 1958
9 Ydo,Y06,YCOt,YBOt 4-axl HC 1940 1940 sl 1958
10 Y08,YCOt,YBOt 4-axl HC 1940 1940 sl 1958
11 Y08,YCOt,YBOt 4-axl HC 1941 1941 sl 1958
12 Y08,YCOt,YBOt 4-axl HC 1941 1941 sl 1959
13 Y08,YCOt,YBOt 4-axl HC 1941 1941 sl 1959
14 Y08,YCOt,YBOt 4-axl HC 1943 1943 † 1958
15 Y08,YCOt,YBOt 4-axl HC 1943 1943 † 1956
16 Y08,YCot,YBOt 4-axl HC 1944 1943 † 1956 (Ställdalenolyckan)
17 Y08,YCOt,YBOt 4-axl HC 1944 1944 † 1958
18 Y08,YCOt,YBOt 4-axl HC 1944 1944 sl 1959
19 Y08,YCOt,YBOt 4-axl HC 1945 1945 † 1958
20 Y08,YCOt,YBOt 4-axl HC 1946 1946 † 1958
21 Y08,YCOt,YBOt 4-axl HC 1947 1947 sl 1959 1961 omb t dressin 56
22 Y08,YCOt,YBOt 4-axl HC 1948 1948 sl 1959 1961 omb t dressin 57
23 Y08,YCOt,YBOt 4-axl HC 1948 1948 sl 1959
24 Y08,YCOt,YBOt 4-axl HC 1948 1948 sl 1959 1960 omb t dressin 55
51 YCOs,YBOs 4-axl HC 1950 1950 sl 1960 1963 t OHJ(DK) 828, † 80
52 YCOs,YBOs 4-axl HC 1950 1950 sl 1961 1963 Tjv,
S42, 1976 t HHJ YBM 27,
1978 ÖSJS, † 82
53 YCOs,YBOs 4-axl HC 1951 1951 sl19 61 1962 HTJ(DK) S27, 1976HHJ YBM 26, 1978ÖSJS, 1978 t DJK, 1986 t GBBJ
54 YCOs,YBOs 4-axl HC 1951 1951 sl 1960 1963 t LAMCO,Liberia
       
Rälsbussläpvaqnar Underlittera ”t” anger vagn med träkorg, ”s” med stålkorg
90 YF, YF1 2-axl HC 1939 1944 fd nr 61 1946 t HFHJ (DK) Sb 1, † 81
91 YF, YF1, UF1 2-axl HC 1939 1944 fd nr 62 1948 t GDS (DK) U l, 51 69,
92 YF, YF1, UF1 2-axl HC 1940 1944 fd nr 63 1949 t SJ UF2, UF6 1727, 51 61, † 62
93 YCF0, UCF0, UCF0t, UBF0t 4-axl HC 1941 1944 fd nr 64 sl 1958 tjv Q 9065, † 65
94 YCF0, UCF0, UCF0t, UBF0t 4-axl HC 1941 1944 fd nr 65 sl 1958
95 YCF0, UCF0, UCF0t 4-axl HC 1941 1944 fd nr 66 † 1956 (Ställdalenolyckan)
96 YCF0, UCF0, UCF0t 4-axl HC 1942 1944 fd nr 67 † 1955
97 YCF0, UCF0, UCF0t, UBF0t 4-axl HC 1943 1944 fd nr 68 sl 1958
98 YCF0,UCF0,UCF0t,UBF0t 4-axl HC 1944 sl 1958
99 YCF0,UCF0,UCF0t,UBF0t 4-axl HC 1944 sl 1958
100 YCF0,UCF0,UCF0t,UBF0t 4-axl HC 1945 sl 1959
101 YCF0,UCF0,UCF0t,UBF0t 4-axl HC 1945 s1 1959
102 YCF0,UCF0,UCF0t,UBF0t 4-axl HC 1946 sl 1959
103 UCF0,UCF0t,UBF0t 4-axl HC 1947 s1 1959
104 UCF0,UCF0t,UBF0t 4-axl HC 1948 s1 1960
105 UCF0,UCF0t,UBF0t 4-axl HC 1948 s1 1959
106 UCF0,UCF0t,UBF0t 4-axl HC 1948 s1 1958
107 UCF0,UCF0t,UBF0t 4-axl HC 1948 sl 1959
108 UCF0,UCF0t,UBF0t 4-axl HC 1948 sl 1959
109 UCF0s,UBF0s 4-axl HC 1951 sl 1960 1964 t OHJ(DK) Cs 229,
110 UCF0s, UBF0s 4-axl HC sl 1961 1962 t HTJ (DK) Cs 40, 1967 t OHJ, Cs 228, † 83
111 UCF0s,UBF0s 4-axl HC 1951 s1 1961 1962 t OHJ(DK) Cs 228, 1967 t HTJ
Cs 40, † 80
112 UCF0s,UBF0s 4-axl HC 1951 s1 1960 1964 HTJ(DK) Cs 41, † 80
Arbetsmotorvagnar
9351 Q13 2-axl Uerdingen elrevvagn
9352 Q13 2-axl Uerdingen elrevvagn
9850853 Qgz-yä 1985 fd SJ, elrevvagn,
101 Q Donelli (Italien) 292 1982 motortralla
102 Q Donelli (Italien) 293 1982 motortralla

 


Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page
Train back to table of content
  Returtåg till TGOJ innehållsförteckning


© Rolf Sten
tgoj_rullande_motorvagnar.html senast uppdaterad 2019-02-02