Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


TGOJ,

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow

 
Historik åren 1896 - 1925 (History year 1896-1925) Historik åren 1896 - 1925 (History year 1896-1925) (2003-12-19) 

Historik åren 1926 och framåt (History after year 1925)
Historik åren 1926 och framåt (History after year 1925) (2003-12-19) 
Karta  TGOJ järnvägar ( map TGOJ railways) Karta  TGOJ järnvägar ( map TGOJ railways) (2003-12-19) 

Tidtabell TGOJ 1930 (Timetables TGOJ 1930) (2003-01-26)
Tidtabell TGOJ 1930 (Timetables TGOJ 1930) (2003-12-19) 
Kolbäck och Valskog - Eskilstuna - Flen - Oxelösund och åter

Tidtabell TGOJ 1930 (Stockholm) - Köping - Frövi och åter
Tidtabell TGOJ 1930 (Stockholm) - Köping - Frövi och åter

Tidtabell TGOJ 1930 Ludvika - Frövi - Ludvika
Tidtabell TGOJ 1930 Ludvika - Frövi - Ludvika

Historik över de järnvägar som tillsammans bildade TGOJ
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow
 

Örebro - Köpings Järnväg, ÖKJ
Örebro - Köpings Järnväg, ÖKJ 

Frövi - Ludvika Järnväg, FVJ
Frövi - Ludvika Järnväg, FLJ 

Oxelösund - Flen - Västmanlands Järnväg, OFWJ
Oxelösund - Flen - Västmanlands Järnväg, OFWJ 

Snabbfakta över järnvägar som trafikerades av TGOJ
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow
 

BKJ, Bånghammar - Klotens Järnväg
BKJ, Bånghammar - Klotens Järnväg 

Silverhöjden - Mossgruvans Järnväg
Silverhöjden - Mossgruvans Järnväg

SGJ, Storå - Guldsmedshyttans Järnväg
SGJ, Storå - Guldsmedshyttans Järnväg

Storå - Stråssa Järnväg
Storå - Stråssa Järnväg

Nästa sida Next page


Källor: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926.
Svensk Järnvägsstatistik. Riksarkivet. Järnvägsdata 1999.


Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"

 


© Rolf Sten
tgoj_inneh.html senast uppdaterad 19 december 2003 av Rolf Sten